Outplacement

W 2013 roku z programów outplacementowych skorzystało ok. 40% polskich firm. W porównaniu do zagranicznych statystyk nie jest to wynik imponujący, zwłaszcza, że ponad 30% Polaków liczy się z możliwością utraty pracy. Redukcja etatów niesie za sobą negatywne konsekwencje dla obydwu stron, dlatego warto podjąć działania, które złagodzą niekorzystne skutki i wzmocnią dobry wizerunek firmy na rynku.

 

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe przygotowanie programu outplacement, odpowiednio dopasowanego do potrzeb i wymogów organizacji. Zakres podejmowanych przez nas działań obejmuje, m.in. wsparcie przedsiębiorstwa w zakresie komunikowania zmian, doradztwo zawodowe i personalne, rozwój umiejętności osobistych, aktywne poszukiwanie ofert pracy oraz wsparcie w zakresu otwierania własnej działalności gospodarczej (dla uczestników zainteresowanych ta formą aktywności). Przy naszej pomocy zwalniany pracownik szybko odzyska wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności, z których mogą skorzystać inni pracodawcy.

Outplacement zwany też „zwolnieniami monitorowanymi” to program, mający na celu udzielenie pracownikom przeznaczonym do zwolnienia pomocy szkoleniowej oraz wsparcia mentalnego w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia. Program ten umożliwia analizę dotychczasowej ścieżki zawodowej, wyciąganie wniosków z doświadczeń oraz planowanie kolejnych kroków w dążeniu do zmiany stanowiska lub miejsca pracy. Na program ten składać się mogą takie elementy jak rozmowy z psychologiem i doradcą zawodowym, szkolenia umiejętności miękkich i twardych, warsztaty grupowe oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu nowego pracodawcy.

 

Outplacement oprócz pomocy konsultingowej zawiera również wsparcie psychologiczne, łagodzące u pracownika niepewność i napięcie spowodowane utratą pracy. Proces nie odnosi się bezpośrednio do zapewnienia nowego miejsca pracy zwalnianym pracownikom, ale ma na celu zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji.

 

Outplacement należy rozumieć jako proces, a nie jednorazowe szkolenie czy doraźne doradztwo zawodowe. Jest to zestaw wielu, wzajemnie oddziałujących na siebie elementów rozłożonych w czasie i tworzących określony program, którego nadrzędnym celem jest wspieranie z jednej strony firmy w procesie zwolnień a z drugiej zapewnienie pomocy zwalnianym pracownikom, którzy muszą odnaleźć się w trudnej sytuacji.

 • Reorganizacja firmy
 • Zmniejszenie kosztów zatrudnienia
 • Udzielenie wsparcia zwalnianym pracownikom
 • Utrzymanie motywacji pracowników pozostających w firmie
 • Utrzymanie dobrego wizerunku firmy

DLA PRACODAWCÓW

 • poprawa wizerunku firmy na rynku
 • tworzenie dobrej wizji dla dalszych działań restrukturyzacyjnych
 • poprawa relacji z partnerami społecznymi (np. ze związkami zawodowymi)
 • minimalne prawdopodobieństwo pozwu sądowego wytoczonego przez zwalnianego pracownika
 • świadomość opłacalności stosowania outplacementu w wypadku ponownej redukcji zatrudnienia
 • opracowanie wytycznych dla polityki personalnej firmy/organizacji na przyszłość

 

DLA PRACOWNIKÓW

 • uzyskanie wsparcia, które pozwala na szybsze znalezienie pracy po otrzymaniu wypowiedzenia
 • podniesienie kompetencji dzięki zaoferowanym przez pracodawcę programom pomocowym
 • nabycie nowych umiejętności podczas warsztatów i szkoleń
 • profesjonalne wsparcie doradców zawodowych i trenerów
 • świadomość, że otrzymane wypowiedzenie nie wynika z winy pracownika, ale pracodawcy – utrzymane morale pracownika
+ Czym jest Outplacement

Outplacement zwany też „zwolnieniami monitorowanymi” to program, mający na celu udzielenie pracownikom przeznaczonym do zwolnienia pomocy szkoleniowej oraz wsparcia mentalnego w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia. Program ten umożliwia analizę dotychczasowej ścieżki zawodowej, wyciąganie wniosków z doświadczeń oraz planowanie kolejnych kroków w dążeniu do zmiany stanowiska lub miejsca pracy. Na program ten składać się mogą takie elementy jak rozmowy z psychologiem i doradcą zawodowym, szkolenia umiejętności miękkich i twardych, warsztaty grupowe oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu nowego pracodawcy.

 

Outplacement oprócz pomocy konsultingowej zawiera również wsparcie psychologiczne, łagodzące u pracownika niepewność i napięcie spowodowane utratą pracy. Proces nie odnosi się bezpośrednio do zapewnienia nowego miejsca pracy zwalnianym pracownikom, ale ma na celu zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez podnoszenie ich kwalifikacji.

 

Outplacement należy rozumieć jako proces, a nie jednorazowe szkolenie czy doraźne doradztwo zawodowe. Jest to zestaw wielu, wzajemnie oddziałujących na siebie elementów rozłożonych w czasie i tworzących określony program, którego nadrzędnym celem jest wspieranie z jednej strony firmy w procesie zwolnień a z drugiej zapewnienie pomocy zwalnianym pracownikom, którzy muszą odnaleźć się w trudnej sytuacji.

+ Kiedy warto skorzystać z Outplacementu
 • Reorganizacja firmy
 • Zmniejszenie kosztów zatrudnienia
 • Udzielenie wsparcia zwalnianym pracownikom
 • Utrzymanie motywacji pracowników pozostających w firmie
 • Utrzymanie dobrego wizerunku firmy
+ Korzyści z wdrożenia Outplacementu

DLA PRACODAWCÓW

 • poprawa wizerunku firmy na rynku
 • tworzenie dobrej wizji dla dalszych działań restrukturyzacyjnych
 • poprawa relacji z partnerami społecznymi (np. ze związkami zawodowymi)
 • minimalne prawdopodobieństwo pozwu sądowego wytoczonego przez zwalnianego pracownika
 • świadomość opłacalności stosowania outplacementu w wypadku ponownej redukcji zatrudnienia
 • opracowanie wytycznych dla polityki personalnej firmy/organizacji na przyszłość

 

DLA PRACOWNIKÓW

 • uzyskanie wsparcia, które pozwala na szybsze znalezienie pracy po otrzymaniu wypowiedzenia
 • podniesienie kompetencji dzięki zaoferowanym przez pracodawcę programom pomocowym
 • nabycie nowych umiejętności podczas warsztatów i szkoleń
 • profesjonalne wsparcie doradców zawodowych i trenerów
 • świadomość, że otrzymane wypowiedzenie nie wynika z winy pracownika, ale pracodawcy – utrzymane morale pracownika