Ocena 360 °

Sprawne zarządzanie zespołem wymaga wdrożenia innowacyjnych metod poznania możliwości i dróg rozwoju pracowników. Jest to szczególnie ważne w dużych miastach, takich jak Wrocław, gdzie biura zatrudniają wielu specjalistów do różnych zadań.

Otrzymanie całościowej analizy wydajności i sposobu funkcjonowania członków zespołu jest podstawą trafnych decyzji personalnych, np. dotyczących sukcesji, awansów czy przesuwania osób do innych działów. W tym celu najlepiej jest zastosować ocenę 360 stopni, która pozwoli na kompleksową ocenę działalności danego pracownika.

Jest ona wykorzystywana najczęściej tam, gdzie istnieje potrzeba podjęcia decyzji kadrowej bądź zdobycia informacji zwrotnych. Dotyczy to zwłaszcza menedżerów i kierowników średniego szczebla, choć nie tylko w ich przypadku może okazać się przydatne.

Ocena 360 stopni daje bardzo wymierne korzyści, do których należą:

pełna i rzetelna informacja o pracy oraz realizacji celów zespołów rozproszonych,

impuls do samorozwoju pracowników,

możliwość przedstawienia indywidualnego planu rozwoju,

monitorowanie sytuacji w zespole, włącznie z określeniem poziomu ich satysfakcji z pracy,

zwiększona trafność podejmowanych decyzji,

– i wiele innych przydatnych do zarządzania danych.

Za pomocą tego narzędzia oceny otrzymuje się precyzyjne informacje pochodzące z wielu źródeł – od współpracowników, klientów, przełożonych, podwładnych i pozostałych osób z najbliższego otoczenia ocenianej osoby. To gwarancja otrzymania jak najbardziej obiektywnej perspektywy.

Warto pamiętać, że głównym celem oceny 360 stopni jest rozwój pracowników, a co za tym idzie – całej firmy.