Life Coaching

Zadaniem coachingu jest wsparcie Klienta bądź jego pracowników w rozwoju osobistym oraz zawodowym, tym samym poprawiając efektywność ich działań oraz ułatwiając realizację postawionych celów.

 

Praca Coacha z Klientami obejmuje szeroki zakres zagadnień takich jak: biznes, rozwój kariery, finanse, zdrowie czy relacje interpersonalne.

 

WAŻNE: Coach nie tworzy nowych „zasobów” w Kliencie, a jedynie wydobywa na wierzch te umiejętności, które Klient już posiada.

Business Coaching

Life coaching - nie terapia

W pracy z life coachem Klient będzie koncentrował się na przyszłości i nowych wyborach oraz możliwościach zmian, nie na analizie przeszłych doświadczeń.

Dążenie do poprawy

Głównym celem life coachingu jest poprawa jakości życia osoby coachowanej – czyli przejście od stanu obecnego do pożądanego.

Ekspert życia

Klient pełni rolę eksperta w temacie własnego życia – to on podejmuje decyzje. Life coach wspiera go w realizacji celów i wypracowaniu najlepszych rozwiązań.

Life coaching jest silnie interdyscyplinarnym rodzajem coachingu, poruszającym się w obszarach socjologii, psychologii i neurobiologii. Najważniejszym i kluczowym celem life coachingu jest poprawa jakości życia osoby poddanej procesowi. W tym wypadku zadaniem coacha jest przeprowadzenie osoby z punktu, w którym aktualnie znajduje się jej życie do punktu, który chce osiągnąć. Wsparcie, motywacja, ale też rozliczanie z podjętych działań – wszystko to zapewnia profesjonalny life coach.

 

Należy jednak pamiętać, że life coach to nie terapeuta. Będzie on skupiony na przyszłości Klienta w przeciwieństwie do psychoterapii zorientowanej na czas przeszły. Bez obaw można określić life coacha jako „mediatora zmian”, bądź też „katalizator odwagi”.

 

Life coach może wesprzeć Klienta przy decyzjach w wielu obszarach jego życia, na przykład rozwoju osobistym, problemach w związku, motywacji, finansach, kreatywności oraz wielu innych. Współpraca z life coachem nie opiera się jednak na otrzymywaniu od niego rad, lecz na samodzielnym wypracowywaniu przez Klienta drogi do zaplanowanego celu.

 

To jest właśnie kluczowa zaleta life coachingu: założenie że to my, jako jednostki, jesteśmy ekspertami na temat naszego własnego życia, a coach ma za zadanie naprowadzić nas na ścieżkę wiodącą do wypracowania najlepszych rozwiązań.

+ Life Coaching

Life coaching jest silnie interdyscyplinarnym rodzajem coachingu, poruszającym się w obszarach socjologii, psychologii i neurobiologii. Najważniejszym i kluczowym celem life coachingu jest poprawa jakości życia osoby poddanej procesowi. W tym wypadku zadaniem coacha jest przeprowadzenie osoby z punktu, w którym aktualnie znajduje się jej życie do punktu, który chce osiągnąć. Wsparcie, motywacja, ale też rozliczanie z podjętych działań – wszystko to zapewnia profesjonalny life coach.

 

Należy jednak pamiętać, że life coach to nie terapeuta. Będzie on skupiony na przyszłości Klienta w przeciwieństwie do psychoterapii zorientowanej na czas przeszły. Bez obaw można określić life coacha jako „mediatora zmian”, bądź też „katalizator odwagi”.

 

Life coach może wesprzeć Klienta przy decyzjach w wielu obszarach jego życia, na przykład rozwoju osobistym, problemach w związku, motywacji, finansach, kreatywności oraz wielu innych. Współpraca z life coachem nie opiera się jednak na otrzymywaniu od niego rad, lecz na samodzielnym wypracowywaniu przez Klienta drogi do zaplanowanego celu.

 

To jest właśnie kluczowa zaleta life coachingu: założenie że to my, jako jednostki, jesteśmy ekspertami na temat naszego własnego życia, a coach ma za zadanie naprowadzić nas na ścieżkę wiodącą do wypracowania najlepszych rozwiązań.