Zarządzanie zespołem

Integracja dla firm

Zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników to jeden z kluczowych obowiązków odpowiedzialnego menedżera. Skuteczność tego procesu przekłada się wprost proporcjonalnie na zaangażowanie pracowników w codzienną pracę, rozwój firmy oraz partycypowanie w sukcesach. Za pomocą motywowania możemy oddziaływać na zachowanie i postawę pracowników, do czego przyczyniają się odpowiednie czynniki.

 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie kierować pracownikami oraz wyznaczać i im motywujące zadania. Poznają odpowiednie narzędzia i techniki zarządzania zespołem, a w praktyce przećwiczą zdobytą wiedzę.

Zarządzanie zespołem jest jedną z najważniejszych funkcji w organizacji/firmie. Istnieje wiele koncepcji zarządzania zespołem: od klasycznej kultury menedżerskiej, bazującej na racjonalności i kontroli, po koncepcję zarządzania, odwołującą się do symbolu wybitnego przywódcy, okazującego pracownikom szacunek i empatię. Mimo że w każdej organizacji/firmie obowiązuje inna kultura organizacyjna, to łączy je wspólny cel, jakim jest osiągnięcie sukcesu i przewagi konkurencyjnej na rynku. Decyzja o tym, jaki styl zarządzania zespołem wybrać, w zależności od potrzeb danej branży może w znaczącym stopniu przybliżyć przedsiębiorstwo/firmę do realizacji tego celu.

 • Zdobycie wiedzy z zakresu źródeł i metod motywacji
 • Udoskonalenie umiejętności przekazywania krytyki i pochwały
 • Poznanie sposobów efektywnej komunikacji ze współpracownikami
 • Przeanalizowanie podstawowych błędów w zarządzaniu zespołem
 • Poznanie sposobów przezwyciężania trudności w zarządzaniu zespołem pracowników
 • Efektywne zarządzanie zespołem

DLA PRACODAWCY

 • ukierunkowane działanie kadry zarządzającej
 • optymalne wykorzystywanie zasobów w zespole
 • spójność w procesach zarządczych
 • wzrost wskaźników efektywnościowych (kpi) dzięki świadomemu zarządzaniu zespołami
 • realizacja zaplanowanych celów poprzez wykorzystywanie narzędzi funkcji zarządzania: od planowania do kontroli i monitorowania

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie zasad delegowania zadań
 • zdobycie umiejętności w zakresie delegowania odpowiedzialności
 • poznanie zasad rozliczania z oddelegowanej odpowiedzialności
 • rozwinięcie umiejętności komunikacji w zespole
 • świadomość, jakie pułapki i zagrożenia można napotkać podczas zarządzania ludźmi
+ Czym jest zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem jest jedną z najważniejszych funkcji w organizacji/firmie. Istnieje wiele koncepcji zarządzania zespołem: od klasycznej kultury menedżerskiej, bazującej na racjonalności i kontroli, po koncepcję zarządzania, odwołującą się do symbolu wybitnego przywódcy, okazującego pracownikom szacunek i empatię. Mimo że w każdej organizacji/firmie obowiązuje inna kultura organizacyjna, to łączy je wspólny cel, jakim jest osiągnięcie sukcesu i przewagi konkurencyjnej na rynku. Decyzja o tym, jaki styl zarządzania zespołem wybrać, w zależności od potrzeb danej branży może w znaczącym stopniu przybliżyć przedsiębiorstwo/firmę do realizacji tego celu.

+ Cele zarządzania zespołem
 • Zdobycie wiedzy z zakresu źródeł i metod motywacji
 • Udoskonalenie umiejętności przekazywania krytyki i pochwały
 • Poznanie sposobów efektywnej komunikacji ze współpracownikami
 • Przeanalizowanie podstawowych błędów w zarządzaniu zespołem
 • Poznanie sposobów przezwyciężania trudności w zarządzaniu zespołem pracowników
 • Efektywne zarządzanie zespołem
+ Korzyści z zarządzania zespołem

DLA PRACODAWCY

 • ukierunkowane działanie kadry zarządzającej
 • optymalne wykorzystywanie zasobów w zespole
 • spójność w procesach zarządczych
 • wzrost wskaźników efektywnościowych (kpi) dzięki świadomemu zarządzaniu zespołami
 • realizacja zaplanowanych celów poprzez wykorzystywanie narzędzi funkcji zarządzania: od planowania do kontroli i monitorowania

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie zasad delegowania zadań
 • zdobycie umiejętności w zakresie delegowania odpowiedzialności
 • poznanie zasad rozliczania z oddelegowanej odpowiedzialności
 • rozwinięcie umiejętności komunikacji w zespole
 • świadomość, jakie pułapki i zagrożenia można napotkać podczas zarządzania ludźmi