Zarządzanie zespołem rozproszonym

Integracja dla firm

Zbudowanie wirtualnego zespołu to nie lada wyzwanie. Jeszcze trudniejszym okazuje się zarządzanie pracownikami rozproszonymi po różnych częściach kraju, a nawet świata. Liderowanie takiemu zespołowi usprawnia szybki przepływ informacji i sprawny komunikat zwrotny. Właściwe zarządzanie komunikacją i standaryzacja pracy w zespole wirtualnym pomaga liderom skutecznie wzmacniać zaangażowanie pracowników oraz zwiększać ich potencjał zadaniowy niezależnie od miejsca wykonywania pracy.

Zarządzanie zespołem rozproszonym jest częścią zarządzania wirtualnego. Polega na zdalnym koordynowaniu pracy zespołów złożonych z pracowników rozproszonych po całym kraju lub (w przypadku firm międzynarodowych) całym świecie. Członków danego zespołu cechuje niezależność i samodzielność oraz umiejętność efektywnego zarządzania sobą w czasie. To, co wyróżnia zespoły wirtualne/rozproszone to ich tymczasowość. Zazwyczaj zespoły te powstają na potrzeby zrealizowania konkretnego projektu, po którego zakończeniu członkowie zespołu mogą wejść w skład innych zespołów.

 • Poznanie zasad funkcjonowania i tworzenia efektywnego zespołu rozproszonego
 • Zdobycie umiejętności rozpoznawania zasobów pracowników
 • Podnoszenie efektywności całego zespołu poprzez zastosowanie technik prawidłowej komunikacji w sytuacji rozproszenia
 • Podniesienie kluczowych kompetencji menedżerskich w zakresie delegowania zadań, udzielania informacji zwrotnej, dyscyplinowania, rozwoju i motywowania pracowników
 • Nabycie umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji w zespole
 • Podniesienie kompetencji w zakresie sprawnego wytyczania kierunku działania zespołu

DLA PRACODAWCY

 • optymalizacja wykorzystania zasobów
 • lepsze dotarcie do klienta i relacje z nim poprzez ulokowanie ludzi w różnych miejscach kraju/świata
 • wzrost efektywności w osiąganiu celów poprzez umiejętne kierowanie zachowaniami w zespole roproszonym
 • szersza informacja nt. rynku oraz jego potencjału

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie kluczowych elementów budowania zespołów rozproszonych
 • poznanie i określenie reguł oraz zasad rządzących zespołami rozproszonymi
 • trening stosowanych technik wywierania wpływu na grupę
 • zdobycie umiejętności delegowania i wyznaczania zadań w zespole rozproszonym
 • umiejętność prawidłowego wyznaczania celów i określania priorytetów
 • uświadomienie znaczenia motywacji poszczególnych członków zespołu rozproszonego
 • poznanie technik kontroli i udzielania informacji zwrotnej, w sposób zdalny
 • wypracowanie strategii efektywnego działania
+ Czym jest zarządzanie zespołem rozproszonym

Zarządzanie zespołem rozproszonym jest częścią zarządzania wirtualnego. Polega na zdalnym koordynowaniu pracy zespołów złożonych z pracowników rozproszonych po całym kraju lub (w przypadku firm międzynarodowych) całym świecie. Członków danego zespołu cechuje niezależność i samodzielność oraz umiejętność efektywnego zarządzania sobą w czasie. To, co wyróżnia zespoły wirtualne/rozproszone to ich tymczasowość. Zazwyczaj zespoły te powstają na potrzeby zrealizowania konkretnego projektu, po którego zakończeniu członkowie zespołu mogą wejść w skład innych zespołów.

+ Cele zarządzania zespołem rozproszonym
 • Poznanie zasad funkcjonowania i tworzenia efektywnego zespołu rozproszonego
 • Zdobycie umiejętności rozpoznawania zasobów pracowników
 • Podnoszenie efektywności całego zespołu poprzez zastosowanie technik prawidłowej komunikacji w sytuacji rozproszenia
 • Podniesienie kluczowych kompetencji menedżerskich w zakresie delegowania zadań, udzielania informacji zwrotnej, dyscyplinowania, rozwoju i motywowania pracowników
 • Nabycie umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji w zespole
 • Podniesienie kompetencji w zakresie sprawnego wytyczania kierunku działania zespołu
+ Korzyści z zarządzania zespołem rozproszonym

DLA PRACODAWCY

 • optymalizacja wykorzystania zasobów
 • lepsze dotarcie do klienta i relacje z nim poprzez ulokowanie ludzi w różnych miejscach kraju/świata
 • wzrost efektywności w osiąganiu celów poprzez umiejętne kierowanie zachowaniami w zespole roproszonym
 • szersza informacja nt. rynku oraz jego potencjału

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie kluczowych elementów budowania zespołów rozproszonych
 • poznanie i określenie reguł oraz zasad rządzących zespołami rozproszonymi
 • trening stosowanych technik wywierania wpływu na grupę
 • zdobycie umiejętności delegowania i wyznaczania zadań w zespole rozproszonym
 • umiejętność prawidłowego wyznaczania celów i określania priorytetów
 • uświadomienie znaczenia motywacji poszczególnych członków zespołu rozproszonego
 • poznanie technik kontroli i udzielania informacji zwrotnej, w sposób zdalny
 • wypracowanie strategii efektywnego działania