Zarządzanie konfliktami

Integracja dla firm

Konflikt jest naturalnym i nieuniknionym zjawiskiem społecznym. Brak konfliktów między osobnikami jednego gatunku oznacza brak rzeczywistych kontaktów między nimi. Pojęcie konfliktu silnie powiązane ze skrajnymi emocjami, walką, niedogodnościami, czy przegraną, przez większość odbierane jest negatywnie. W rzeczywistości jednak konflikt jest neutralny – negatywne są niektóre sposoby służące zażegnywaniu konfliktom. Nie należy się więc obawiać konfliktów. Warto w porę je identyfikować i w odpowiedni sposób zaradzić powstałej sytuacji lub zarządzać konfliktem.

 

Szkolenie to ma na celu udoskonalenie umiejętności rozwiązywania i diagnozowania konfliktów oraz usprawnienie funkcjonowania podczas konfliktu.

Zarządzanie konfliktami to sposób wpływania na pracowników w celu przeciwdziałania skutkom konfliktów, tzn. zaniżonej aktywności, spadku zaangażowania i marazmowi. Efektem zarządzania konfliktami powinno być rozbudzenie wewnętrznej inicjatywy oraz wykształcenie twórczego procesu rozwiązywania problemów.

 

Ten sposób zarządzania niesie za sobą wiele ryzyk. Warto powierzyć to zadanie specjalistom, co ustrzeże organizację/firmę przed destrukcyjnym działaniem konfliktu oraz osób, które nieustannie sabotują współpracowników.

 • Zrozumienie pojęcia konfliktu
 • Poprawa komunikacji w organizacji/firmie
 • Podkreślenie znaczenia różnorodności
 • Zwiększenie zaufania
 • Zmiana sposobu postrzegania konfliktu
 • Rozwinięcie inteligencji emocjonalnej
 • Nabycie umiejętności dostrzegania konfliktu w jego wczesnej fazie
 • Zwiększanie efektywności zespołowej poprzez skuteczne rozwiązywanie konfliktów
 • Kształcenie umiejętności związanych z docieraniem do rzeczywistych przyczyn konfliktu
 • Obniżenie poziomu napięcia w zespole poprzez usuwanie jego źródeł

DLA PRACODAWCY

 • polepszenie atmosfery w zespole
 • koncentracja merytoryczna na zadaniach
 • wykorzystanie powstałego konfliktu do integracji zespołu
 • przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym
 • poprawa komunikacji w organizacji/firmie
 • profesjonalna obsługa Klienta – wewnętrznego i zewnętrznego

DLA PRACOWNIKA

 • zrozumienie sposobu postrzegania konfliktu
 • uświadomienie sobie różnych sposobów patrzenia na konflikt
 • opanowanie technik radzenia sobie z konfliktem
 • rozpoznawanie dynamiki konfliktu wewnątrz organizacji/firmy
 • efektywne kierowanie konfliktami, z elementami negocjacji i/lub mediacji
 • budowanie otwartej komunikacji w zespole
 • poznanie praktycznych metod i technik rozwiązywania konfliktów
 • umiejętność dostrzegania pozytywnych aspektów konfliktu
+ Czym jest zarządzanie konfliktami

Zarządzanie konfliktami to sposób wpływania na pracowników w celu przeciwdziałania skutkom konfliktów, tzn. zaniżonej aktywności, spadku zaangażowania i marazmowi. Efektem zarządzania konfliktami powinno być rozbudzenie wewnętrznej inicjatywy oraz wykształcenie twórczego procesu rozwiązywania problemów.

 

Ten sposób zarządzania niesie za sobą wiele ryzyk. Warto powierzyć to zadanie specjalistom, co ustrzeże organizację/firmę przed destrukcyjnym działaniem konfliktu oraz osób, które nieustannie sabotują współpracowników.

+ Cele zarządzania konfliktami
 • Zrozumienie pojęcia konfliktu
 • Poprawa komunikacji w organizacji/firmie
 • Podkreślenie znaczenia różnorodności
 • Zwiększenie zaufania
 • Zmiana sposobu postrzegania konfliktu
 • Rozwinięcie inteligencji emocjonalnej
 • Nabycie umiejętności dostrzegania konfliktu w jego wczesnej fazie
 • Zwiększanie efektywności zespołowej poprzez skuteczne rozwiązywanie konfliktów
 • Kształcenie umiejętności związanych z docieraniem do rzeczywistych przyczyn konfliktu
 • Obniżenie poziomu napięcia w zespole poprzez usuwanie jego źródeł
+ Korzyści z zarządzania konfliktami

DLA PRACODAWCY

 • polepszenie atmosfery w zespole
 • koncentracja merytoryczna na zadaniach
 • wykorzystanie powstałego konfliktu do integracji zespołu
 • przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym
 • poprawa komunikacji w organizacji/firmie
 • profesjonalna obsługa Klienta – wewnętrznego i zewnętrznego

DLA PRACOWNIKA

 • zrozumienie sposobu postrzegania konfliktu
 • uświadomienie sobie różnych sposobów patrzenia na konflikt
 • opanowanie technik radzenia sobie z konfliktem
 • rozpoznawanie dynamiki konfliktu wewnątrz organizacji/firmy
 • efektywne kierowanie konfliktami, z elementami negocjacji i/lub mediacji
 • budowanie otwartej komunikacji w zespole
 • poznanie praktycznych metod i technik rozwiązywania konfliktów
 • umiejętność dostrzegania pozytywnych aspektów konfliktu