Wyznaczanie celów

Integracja dla firm

Choć trudno w to uwierzyć, w wielu organizacjach nie funkcjonuje standard wyznaczania konkretnych celów do realizacji. A jeśli już cele są wytyczone, to najczęściej nie są one wymierne, przez co niemożliwe jest weryfikowanie postępów w ich realizacji. Tymczasem pracownik, pracujący bez jasno określonych celów, działa intuicyjnie i jest nieustannie zależny od zmieniających się czynników zewnętrznych.

 

Podczas szkolenia prezentujemy modele i techniki, pozwalające na efektywne wyznaczanie, zaplanowanie i realizację celów, zgodnie z ich priorytetami i strategią działania firmy. Uczestnicy szkolenia poznają przyczyny własnych porażek i zaniechań, wyznaczają własne cele oraz szacują ich wagę dla własnego życia osobistego i zawodowego. Przedstawiamy techniki doprecyzowania celu, metody planowania i wdrażania planów w życie oraz podpowiadamy, w jaki sposób kontrolować i korygować wdrażane plany działania, aby przyniosły one optymalne rezultaty.

Umiejętność wyznaczania celów i formułowania planów ich realizacji to wg Briana Tracy’ego podstawa sukcesu. Opanowanie tej jednej umiejętności i codzienny trening sprawią, że przeciętna osoba będzie bardziej skuteczna od geniusza, który nie do końca wie, co chce osiągnąć.

 • Prezentacja modeli i technik pozwalających na efektywne wyznaczenie, zaplanowanie i realizację celów, zgodnie z ich priorytetami
 • Planowanie procesu kaskadowania celów przez kadrę zarządzającą
 • Optymalne definiowanie celów z punktu systemowego działania firmy, nie tylko jednostkowego
 • Motywowanie zespołu poprzez cele zespołowe oraz jednostkowe

DLA PRACODAWCY

 • optymalizacja pracy pracowników
 • zwiększenie wydajności zespołu
 • lepsza organizacja czasu pracy
 • poprawa satysfakcji pracowników

DLA PRACOWNIKA

 • zwiększenie własnej skuteczności
 • optymalne wykorzystanie czasu
 • poprawa satysfakcji z życia
 • reorganizacja pracy oraz przewartościowanie priorytetów działań
+ Czym jest wyznaczanie celów

Umiejętność wyznaczania celów i formułowania planów ich realizacji to wg Briana Tracy’ego podstawa sukcesu. Opanowanie tej jednej umiejętności i codzienny trening sprawią, że przeciętna osoba będzie bardziej skuteczna od geniusza, który nie do końca wie, co chce osiągnąć.

+ Cele wyznaczania celów
 • Prezentacja modeli i technik pozwalających na efektywne wyznaczenie, zaplanowanie i realizację celów, zgodnie z ich priorytetami
 • Planowanie procesu kaskadowania celów przez kadrę zarządzającą
 • Optymalne definiowanie celów z punktu systemowego działania firmy, nie tylko jednostkowego
 • Motywowanie zespołu poprzez cele zespołowe oraz jednostkowe
+ Korzyści z wyznaczania celów

DLA PRACODAWCY

 • optymalizacja pracy pracowników
 • zwiększenie wydajności zespołu
 • lepsza organizacja czasu pracy
 • poprawa satysfakcji pracowników

DLA PRACOWNIKA

 • zwiększenie własnej skuteczności
 • optymalne wykorzystanie czasu
 • poprawa satysfakcji z życia
 • reorganizacja pracy oraz przewartościowanie priorytetów działań