Wystąpienia publiczne

Integracja dla firm

Wielu menedżerów, mimo ciągłego podwyższania poziomu twardej wiedzy oraz ogólnych umiejętności komunikacyjnych, zapomina o rozwijaniu się w zakresie wystąpień publicznych. Napotykają trudności z przemawianiem do większej grupy, przez co ich prezentacjom brakuje płynności, polotu i czynnika przekonującego. Niejednokrotnie, słabe wystąpienie rzutuje na negatywne postrzeganie przez słuchaczy pozostałych kompetencji mówcy.
Podczas szkolenia pokazujemy uczestnikom, jak zachować się podczas wystąpienia, jaką przyjąć postawę, oraz jak wywrzeć pozytywne pierwsze wrażenie. Zdradzamy także tajniki udanego wystąpienia i przećwiczymy z uczestnikami zastosowanie tych technik.

Umiejętność występowania, przemawiania, wygłaszania opinii oraz prezentowania swoich pomysłów i idei to element, bez którego trudno wyobrazić sobie współczesnego menedżera i lidera. Dziś nie wystarczy głosić, komunikować, czy prezentować. Ważne, by robić to w sposób ciekawy, intrygujący, interesujący, szyty na miarę oczekiwań, ale przede wszystkim zaplanowany i przekonujący.

 • Trening umiejętności publicznego prezentowania treści, firmy oraz swojej osoby
 • Określenie mocnych stron uczestnika oraz obszarów do rozwoju pod kątem prezentacji i wystąpień publicznych
 • Prezentowanie efektywnych i efektownych prezentacji
 • Dobór odpowiedniej formy przekazu ze względu na cel prezentacji
 • Opanowanie tremy i radzenia sobie z emocjami
 • Stosowanie narzędzi komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Umiejętność udzielania odpowiedzi na pytania ze strony audytorium
 • Dopasowanie ubioru adekwatnie do audytorium, sytuacji, tematu oraz formy prezentacji

DLA PRACODAWCY

 • zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu inwestorów
 • przygotowanie profesjonalnej prezentacji oferty handlowej
 • wzrost efektywności prowadzonych zebrań, spotkań
 • budowanie wizerunku firmy w sposób świadomy i przemyślany

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność budowania „skutecznych” komunikatów dla mediów
 • wiedza, jakie czynniki i w jaki sposób wpływają na skuteczność wpływu społecznego i języka perswazji
 • umiejętność stawiania trafnych pytań
 • znajomość podstawowych zasad wpływu społecznego
 • umiejętność budowania przekonujących i interesujących dla odbiorców przekazów perswazyjnych
 • wiedza, jak działa język perswazji, jak się przed nim bronić i jak go skutecznie stosować
 • znajomość i umiejętność zastosowania najskuteczniejszych technik wpływu społecznego i obrony przed nimi
 • umiejętność rozpoznania i przeciwdziałania stosowanej manipulacji
+ Czym są wystąpienia pubiczne

Umiejętność występowania, przemawiania, wygłaszania opinii oraz prezentowania swoich pomysłów i idei to element, bez którego trudno wyobrazić sobie współczesnego menedżera i lidera. Dziś nie wystarczy głosić, komunikować, czy prezentować. Ważne, by robić to w sposób ciekawy, intrygujący, interesujący, szyty na miarę oczekiwań, ale przede wszystkim zaplanowany i przekonujący.

+ Cele wystąpień publicznych
 • Trening umiejętności publicznego prezentowania treści, firmy oraz swojej osoby
 • Określenie mocnych stron uczestnika oraz obszarów do rozwoju pod kątem prezentacji i wystąpień publicznych
 • Prezentowanie efektywnych i efektownych prezentacji
 • Dobór odpowiedniej formy przekazu ze względu na cel prezentacji
 • Opanowanie tremy i radzenia sobie z emocjami
 • Stosowanie narzędzi komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Umiejętność udzielania odpowiedzi na pytania ze strony audytorium
 • Dopasowanie ubioru adekwatnie do audytorium, sytuacji, tematu oraz formy prezentacji
+ Korzyści wystąpień publicznych

DLA PRACODAWCY

 • zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu inwestorów
 • przygotowanie profesjonalnej prezentacji oferty handlowej
 • wzrost efektywności prowadzonych zebrań, spotkań
 • budowanie wizerunku firmy w sposób świadomy i przemyślany

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność budowania „skutecznych” komunikatów dla mediów
 • wiedza, jakie czynniki i w jaki sposób wpływają na skuteczność wpływu społecznego i języka perswazji
 • umiejętność stawiania trafnych pytań
 • znajomość podstawowych zasad wpływu społecznego
 • umiejętność budowania przekonujących i interesujących dla odbiorców przekazów perswazyjnych
 • wiedza, jak działa język perswazji, jak się przed nim bronić i jak go skutecznie stosować
 • znajomość i umiejętność zastosowania najskuteczniejszych technik wpływu społecznego i obrony przed nimi
 • umiejętność rozpoznania i przeciwdziałania stosowanej manipulacji