Współpraca w zespole

Integracja dla firm

Zespół to nieodłączny element każdej organizacji/firmy i każdej zbiorowości jednostek. Jego sukces zależy zarówno od umiejętności poszczególnych jego członków, jak i od sposobu, w jaki członkowie zespołu wspierają się i współpracują. Prawdziwym kluczem do sukcesu w pracy zespołowej jest wzajemna komunikacja i szacunek uczestników zespołu.

 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się, jakie są wyznaczniki skutecznych zespołów, co decyduje o osiągnięciu postawionych celów, jak dobierać ludzi do zespołu, by zwiększać jego efektywność pracy oraz przeciwdziałać sytuacjom trudnym podczas wspólnej pracy. Przekazujemy również, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, gdy takie już zaistnieją, a na pewno zaistnieją tam, gdzie mamy do czynienia z różnorodnością członków zespołu.

Współpraca w zespole daje możliwość efektywnego wykonywania zadań dzięki ich odpowiedniemu podziałowi. Pojedynczy pracownik odgrywa rolę tym skuteczniej, im silniej utożsamia się z grupą. To z kolei warunkuje odczuwanie wewnętrznej satysfakcji z przynależności do grupy i realizację zamierzonych celów. Zespoły tworzy się na podstawie grup składających się z indywidualnych osób. Grupę i zespół różni to, że ludzi w zespole łączy wspólny cel oraz współpraca, by ten cel osiągnąć.

 • Współtworzenie efektywnych zespołów
 • Poznanie skutecznych narzędzi komunikacji zespołowej
 • Świadome stosowanie technik asertywnych
 • Zdobycie umiejętności radzenia sobie z emocjami w relacjach zespołowych
 • Zwiększenie otwartości w pracy zespołowej w myśl zasady „szukaj rozwiązań, nie powodów”
 • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie sytuacjom destabilizującym pracę zespołową
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych/spornych/trudnych w pracy zespołowej

DLA PRACODAWCY

 • zwiększenie efektywności zespołów
 • świadome planowanie oraz budowanie zespołów
 • większe zaufanie członków zespołu do siebie nawzajem oraz do firmy/przedsiębiorstwa
 • przejrzystość celów i taktyki działania
 • zmniejszenie liczby sytuacji konfliktowych pomiędzy członkami zespołu

DLA PRACOWNIKA

 • nabycie umiejętności, usystematyzowanie wiedzy w zakresie trenowanych zagadnień
 • wypracowanie zasad efektywnego zespołu
 • określenie swoich predyspozycji i wyzwań komunikacyjnych
 • diagnozowanie stylów komunikacji własnej i partnera komunikacji
 • rozpoznanie reguł rządzących komunikacją oraz czynników wpływających na jej skuteczność
 • przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • kształtowanie komunikatów w sposób dopasowany do rozmówcy
 • właściwe rozpoznawanie i stosowanie komunikatów niewerbalnych w relacjach interpersonalnych
+ Czym jest współpraca w zespole

Współpraca w zespole daje możliwość efektywnego wykonywania zadań dzięki ich odpowiedniemu podziałowi. Pojedynczy pracownik odgrywa rolę tym skuteczniej, im silniej utożsamia się z grupą. To z kolei warunkuje odczuwanie wewnętrznej satysfakcji z przynależności do grupy i realizację zamierzonych celów. Zespoły tworzy się na podstawie grup składających się z indywidualnych osób. Grupę i zespół różni to, że ludzi w zespole łączy wspólny cel oraz współpraca, by ten cel osiągnąć.

+ Cele współpracy w zespole
 • Współtworzenie efektywnych zespołów
 • Poznanie skutecznych narzędzi komunikacji zespołowej
 • Świadome stosowanie technik asertywnych
 • Zdobycie umiejętności radzenia sobie z emocjami w relacjach zespołowych
 • Zwiększenie otwartości w pracy zespołowej w myśl zasady „szukaj rozwiązań, nie powodów”
 • Rozpoznawanie i przeciwdziałanie sytuacjom destabilizującym pracę zespołową
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych/spornych/trudnych w pracy zespołowej
+ Korzyści ze współpracy w zespole

DLA PRACODAWCY

 • zwiększenie efektywności zespołów
 • świadome planowanie oraz budowanie zespołów
 • większe zaufanie członków zespołu do siebie nawzajem oraz do firmy/przedsiębiorstwa
 • przejrzystość celów i taktyki działania
 • zmniejszenie liczby sytuacji konfliktowych pomiędzy członkami zespołu

DLA PRACOWNIKA

 • nabycie umiejętności, usystematyzowanie wiedzy w zakresie trenowanych zagadnień
 • wypracowanie zasad efektywnego zespołu
 • określenie swoich predyspozycji i wyzwań komunikacyjnych
 • diagnozowanie stylów komunikacji własnej i partnera komunikacji
 • rozpoznanie reguł rządzących komunikacją oraz czynników wpływających na jej skuteczność
 • przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej
 • kształtowanie komunikatów w sposób dopasowany do rozmówcy
 • właściwe rozpoznawanie i stosowanie komunikatów niewerbalnych w relacjach interpersonalnych