Wdrażanie nowych pracowników

Integracja dla firm

Decydując się na zatrudnienie nowej osoby, pracodawca powinien poczynić wszelkie starania, by przeprowadzić sprawny i kompleksowy proces wdrożenia, a tym samym zwiększyć swoje szanse na zatrzymanie pracownika na danym stanowisku. Nowy pracownik powinien zapoznać się z podstawowymi informacjami, zostać przedstawiony zespołowi, poznać swojego przełożonego i zakres obowiązków. Warto też wyznaczyć mu opiekuna, który będzie wspierał proces wdrożeniowy i służył pomocą w chwilach niepewności. Proces ten wydaje się nieskomplikowany, dlaczego zatem w wielu firmach jest pomijany?

 

Szkolenie koncentruje się na uświadomieniu uczestnikom istoty kompleksowego wdrożenia nowych pracowników oraz idących za tym korzyści zarówno dla nowo zatrudnionego jak i dla całej organizacji.

Wdrażanie nowych pracowników to jeden z elementów procesu rekrutacji, mający na celu zapoznanie nowych osób z organizacją, zespołem i dedykowanymi obowiązkami. Zarówno dla organizacji/firmy, jak i dla nowo zatrudnionej osoby ważne jest, by proces wdrożenia przebiegał w sposób profesjonalny i przyjazny, pobudzający w pracowniku zaangażowanie i dający motywację do codziennej pracy. W przeciwnym razie tracą obie strony: firma – czas i pieniądze poświęcone na rekrutację i wdrożenie, zaś pracownik – wiarę we własne możliwości i dobrą opinię o pracodawcy.

 • Jak najszybsze i bezkonfliktowe włączenie nowego pracownika do organizacji oraz jej życia społecznego, co przełoży się na osiągnięcie przez pracownika normy wydajności
 • Zapoznanie pracownika z celami, strategią oraz strukturą organizacji, historią firmy i ogólnymi zasadami, którymi się kieruje
 • Precyzyjne określenie zadań i zakresu odpowiedzialności i kompetencji nowo zatrudnionej osoby
 • Udostępnienie środków niezbędnych pracownikowi do realizacji zadań
 • Przedstawienie nowego pracownika zespołowi: przełożonym i współpracownikom
 • Wyznaczenie opiekuna wspierającego proces adaptacji nowego pracownika i służącego pomocą
 • Zapoznanie nowo zatrudnionej osoby z regulaminem, zasadami BHP oraz metodami kontroli
 • Ulokowanie pracownika w strukturze
 • Eliminowanie czynników stresogennych, które blokują kreatywność i wydajność nowo zatrudnionych

DLA PRACODAWCY

 • skrócony czas na korygowanie pracy w przyszłości
 • lepsze samopoczucie nowego pracownika i osób z zespołu wpływa na dobrą atmosferę w przedsiębiorstwie/firmie
 • silna motywacja do pracy i wysoka efektywność zespołu
 • mniejsze prawdopodobieństwo szybkiego odejścia pracownika (a w konsekwencji kolejnej rekrutacji i idących za tym kolejnych kosztów)
 • pozytywna opinia nowo zatrudnionego o organizacji/firmie

DLA PRACOWNIKA

 • szybsze wdrożenie się w nowe obowiązki i zwiększona efektywność
 • ułatwione zaadaptowanie się w nowej pracy
 • zwiększone poczucie bezpieczeństwa i swoboda działania
 • zapewnienie płynności w realizacji zadań i zwiększona spójność w zespole
 • identyfikacja z organizacją/firmą, ułatwione wejście w kulturę organizacyjną, a tym samym większe zaangażowanie w pracę
+ Czym jest wdrażanie nowych pracowników

Wdrażanie nowych pracowników to jeden z elementów procesu rekrutacji, mający na celu zapoznanie nowych osób z organizacją, zespołem i dedykowanymi obowiązkami. Zarówno dla organizacji/firmy, jak i dla nowo zatrudnionej osoby ważne jest, by proces wdrożenia przebiegał w sposób profesjonalny i przyjazny, pobudzający w pracowniku zaangażowanie i dający motywację do codziennej pracy. W przeciwnym razie tracą obie strony: firma – czas i pieniądze poświęcone na rekrutację i wdrożenie, zaś pracownik – wiarę we własne możliwości i dobrą opinię o pracodawcy.

+ Cele wdrażania nowych pracowników
 • Jak najszybsze i bezkonfliktowe włączenie nowego pracownika do organizacji oraz jej życia społecznego, co przełoży się na osiągnięcie przez pracownika normy wydajności
 • Zapoznanie pracownika z celami, strategią oraz strukturą organizacji, historią firmy i ogólnymi zasadami, którymi się kieruje
 • Precyzyjne określenie zadań i zakresu odpowiedzialności i kompetencji nowo zatrudnionej osoby
 • Udostępnienie środków niezbędnych pracownikowi do realizacji zadań
 • Przedstawienie nowego pracownika zespołowi: przełożonym i współpracownikom
 • Wyznaczenie opiekuna wspierającego proces adaptacji nowego pracownika i służącego pomocą
 • Zapoznanie nowo zatrudnionej osoby z regulaminem, zasadami BHP oraz metodami kontroli
 • Ulokowanie pracownika w strukturze
 • Eliminowanie czynników stresogennych, które blokują kreatywność i wydajność nowo zatrudnionych
+ Korzyści z wdrażania nowych pracowników

DLA PRACODAWCY

 • skrócony czas na korygowanie pracy w przyszłości
 • lepsze samopoczucie nowego pracownika i osób z zespołu wpływa na dobrą atmosferę w przedsiębiorstwie/firmie
 • silna motywacja do pracy i wysoka efektywność zespołu
 • mniejsze prawdopodobieństwo szybkiego odejścia pracownika (a w konsekwencji kolejnej rekrutacji i idących za tym kolejnych kosztów)
 • pozytywna opinia nowo zatrudnionego o organizacji/firmie

DLA PRACOWNIKA

 • szybsze wdrożenie się w nowe obowiązki i zwiększona efektywność
 • ułatwione zaadaptowanie się w nowej pracy
 • zwiększone poczucie bezpieczeństwa i swoboda działania
 • zapewnienie płynności w realizacji zadań i zwiększona spójność w zespole
 • identyfikacja z organizacją/firmą, ułatwione wejście w kulturę organizacyjną, a tym samym większe zaangażowanie w pracę