Twórczość w zarządzaniu

Integracja dla firm

Twórczość przez długi czas kojarzono wyłącznie ze środowiskiem artystów. Wcześniej nie próbowano wykorzystywać jej w organizacjach/firmach, kierując się mylnym założeniem, że tylko ktoś, kto urodził się twórczy, może osiągać twórcze efekty. Tymczasem badania dowodzą, że twórczość to nic innego jak wyuczone zachowanie i nie można stwierdzić, że się z nią rodzimy, czy działamy twórczo instynktownie.

 

Nasze szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z twórczym sposobem zarządzania i wyrobienie w nich nawyku stosowania kreatywnych technik w sytuacjach problemowych, co przekłada się na zwiększenie efektywności i kreatywności w codziennej pracy.

Jednym z kluczowych aspektów twórczości w zarządzaniu jest wprowadzenie twórczych metod i twórczego podejścia w samym procesie zarządzania organizacją/firmą. Możemy mówić o twórczości ilekroć „produkt”, z którym mamy do czynienia cechuje się nowatorstwem i użytecznością. Twórczość w zarządzaniu to nic innego jak realizowanie misji i celów firmy poprzez innowacyjne zarządzanie potencjałem organizacyjnym, materialnym, informacyjnym oraz ludzkim, sprzyjające rozbudzaniu zainteresowań i talentów pracowników oraz pogłębianiu ich zdolności do samodzielnej i odpowiedzialnej pracy.

 • Poznanie technik twórczego myślenia
 • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • Poznanie niestandardowych metod motywowania pracowników i ukierunkowywania zespołu na sukces
 • Umiejętność wydobywania i podnoszenia potencjału twórczego własnego i zespołu
 • Poznanie twórczych sposobów podejmowania słusznych decyzji
 • Umiejętność pracy z zespołem w sposób wzmagający kreatywność

DLA PRACODAWCY

 • uwolnienie potencjału twórczego pracowników
 • wzrost kreatywności i innowacyjności zespołów
 • postrzeganie przedsiębiorstwa jako innowacyjnego i nowatorskiego
 • zwiększone szanse na to, by stać się liderem w branży

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie metod wspierających twórcze rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • zapoznanie z niekonwencjonalnym stylem zarządzania
 • podwyższenie zdolności twórczych i świadomość, w jaki sposób wyzwalać te zdolności w innych
 • wyrobienie nawyku stosowania kreatywnych technik w sytuacjach problemowych
 • twórcze podejście do sposobu wykonywania pracy adekwatnie do celu zajmowanego stanowiska w firmie
+ Czym jest twórczość w zarządzaniu

Jednym z kluczowych aspektów twórczości w zarządzaniu jest wprowadzenie twórczych metod i twórczego podejścia w samym procesie zarządzania organizacją/firmą. Możemy mówić o twórczości ilekroć „produkt”, z którym mamy do czynienia cechuje się nowatorstwem i użytecznością. Twórczość w zarządzaniu to nic innego jak realizowanie misji i celów firmy poprzez innowacyjne zarządzanie potencjałem organizacyjnym, materialnym, informacyjnym oraz ludzkim, sprzyjające rozbudzaniu zainteresowań i talentów pracowników oraz pogłębianiu ich zdolności do samodzielnej i odpowiedzialnej pracy.

+ Cele twórczości w zarządzaniu
 • Poznanie technik twórczego myślenia
 • Kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • Poznanie niestandardowych metod motywowania pracowników i ukierunkowywania zespołu na sukces
 • Umiejętność wydobywania i podnoszenia potencjału twórczego własnego i zespołu
 • Poznanie twórczych sposobów podejmowania słusznych decyzji
 • Umiejętność pracy z zespołem w sposób wzmagający kreatywność
+ Korzyści z twórczości w zarządzaniu

DLA PRACODAWCY

 • uwolnienie potencjału twórczego pracowników
 • wzrost kreatywności i innowacyjności zespołów
 • postrzeganie przedsiębiorstwa jako innowacyjnego i nowatorskiego
 • zwiększone szanse na to, by stać się liderem w branży

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie metod wspierających twórcze rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • zapoznanie z niekonwencjonalnym stylem zarządzania
 • podwyższenie zdolności twórczych i świadomość, w jaki sposób wyzwalać te zdolności w innych
 • wyrobienie nawyku stosowania kreatywnych technik w sytuacjach problemowych
 • twórcze podejście do sposobu wykonywania pracy adekwatnie do celu zajmowanego stanowiska w firmie