Trudne rozmowy z pracownikami

Integracja dla firm

Trudne rozmowy z pracownikami to jeden z filarów pracy menedżera. Od sposobu prowadzenia takich rozmów zależy atmosfera w zespole, świadomość pracowników oraz poziom ich motywacji do zmiany zachowań. Tymczasem, nawet jeśli rozmowa, do której przygotowuje się menedżer, dotyczyć ma zwolnienia jednego z pracowników, warto przeprowadzić ją w sposób profesjonalny i przemyślany, by wyeliminować niesmak.
W trakcie szkolenia przedstawiamy strukturę trudnych rozmów (korygujących, dyscyplinujących, zwalniających) oraz trenujemy z uczestnikami techniki komunikacji niezbędne w sytuacjach trudnych.

W pracy menedżera niejednokrotnie mamy do czynienia z trudnymi rozmowami. O tym, która z rozmów będzie tą trudną, decyduje w wielu przypadkach podejście lub nastawienie menedżera i jego umiejętności prowadzenia rozmów. O sukcesie przeprowadzonej rozmowy decyduje efekt w postaci osiągnięcia (lub nie) celu, jaki wcześniej – przed taką rozmową – postawił sobie menedżer. Dlatego przy prowadzenie trudnych rozmów ważne są nie tylko skutki takiej decyzji, ale przede wszystkim nastawienie menedżera do samego pracownika i chęć rozwiązania trudnej sytuacji, w szczególności mając na uwadze zasadę Gordona „win – win”.

 • Skuteczne stosowanie zasad i technik prowadzenia rozmowy oceniającej, dyscyplinującej oraz zwalniającej
 • Świadomość, jakich błędów unikać w trakcie każdego z w/w. rodzajów trudnych rozmów
 • Standardy zachowań, które przełożeni powinni respektować podczas trudnych rozmów
  z pracownikami
 • Sposoby radzenia sobie z emocjami i stresem oraz zwiększanie pewności siebie
 • Sposoby radzenia sobie z rożnymi reakcjami i emocjami pracownika
 • Umiejętność wykorzystywania silnych stron i eliminowania przyczyn utrudniających radzenie sobie w trudnych sytuacjach

DLA PRACODAWCY

 • pracownicy współtworzą firmę opartą na właściwej komunikacji
 • wzrost jakości trudnych rozmów prowadzonych z pracownikiem
 • rzeczowa i asertywna komunikacja na linii menedżer – pracownik
 • znajomość prawnych aspektów trudnych rozmów z pracownikiem

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność właściwego doboru narzędzi komunikacyjnych w trakcie rozmowy  z pracownikiem
 • znajomość różnych aspektów trudnych rozmów z perspektywy pracownika i menedżera
 • reagowanie na agresywną komunikację
 • znajomość przesłanek kodeksu pracy regulujących rozmowy dyscyplinarne
 • umiejętność nakładania sankcji na pracownika za jego niewłaściwe zachowanie lub nieprzestrzeganie zasad i reguł
 • znajomość algorytmu rozmowy dyscyplinującej i zwalniającej
+ Czym są trudne rozmowy z pracownikami

W pracy menedżera niejednokrotnie mamy do czynienia z trudnymi rozmowami. O tym, która z rozmów będzie tą trudną, decyduje w wielu przypadkach podejście lub nastawienie menedżera i jego umiejętności prowadzenia rozmów. O sukcesie przeprowadzonej rozmowy decyduje efekt w postaci osiągnięcia (lub nie) celu, jaki wcześniej – przed taką rozmową – postawił sobie menedżer. Dlatego przy prowadzenie trudnych rozmów ważne są nie tylko skutki takiej decyzji, ale przede wszystkim nastawienie menedżera do samego pracownika i chęć rozwiązania trudnej sytuacji, w szczególności mając na uwadze zasadę Gordona „win – win”.

+ Cele szkolenia z trudnych rozmów z pracownikami
 • Skuteczne stosowanie zasad i technik prowadzenia rozmowy oceniającej, dyscyplinującej oraz zwalniającej
 • Świadomość, jakich błędów unikać w trakcie każdego z w/w. rodzajów trudnych rozmów
 • Standardy zachowań, które przełożeni powinni respektować podczas trudnych rozmów
  z pracownikami
 • Sposoby radzenia sobie z emocjami i stresem oraz zwiększanie pewności siebie
 • Sposoby radzenia sobie z rożnymi reakcjami i emocjami pracownika
 • Umiejętność wykorzystywania silnych stron i eliminowania przyczyn utrudniających radzenie sobie w trudnych sytuacjach
+ Korzyści ze szkolenia z trudnych rozmów z pracownikami

DLA PRACODAWCY

 • pracownicy współtworzą firmę opartą na właściwej komunikacji
 • wzrost jakości trudnych rozmów prowadzonych z pracownikiem
 • rzeczowa i asertywna komunikacja na linii menedżer – pracownik
 • znajomość prawnych aspektów trudnych rozmów z pracownikiem

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność właściwego doboru narzędzi komunikacyjnych w trakcie rozmowy  z pracownikiem
 • znajomość różnych aspektów trudnych rozmów z perspektywy pracownika i menedżera
 • reagowanie na agresywną komunikację
 • znajomość przesłanek kodeksu pracy regulujących rozmowy dyscyplinarne
 • umiejętność nakładania sankcji na pracownika za jego niewłaściwe zachowanie lub nieprzestrzeganie zasad i reguł
 • znajomość algorytmu rozmowy dyscyplinującej i zwalniającej