Rozwiązywanie konfliktów

Integracja dla firm

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się ze zjawiskiem konfliktu  w zespole, a w symulowanych sytuacjach bezpośrednio będą uczestniczyć. Na bazie tych doświadczeń wypracowana zostanie metodologia zarządzania konfliktem z uwzględnieniem specyfiki firmy, pracy uczestników oraz narzędzia jego konstruktywnego rozwiązania.

 • Uświadomienie uczestnikom źródeł konfliktów we współpracy zespołowej.
 • Wypracowanie sposobów zarządzania konfliktami oraz  rozwiązywania konfliktów.
 • Praca na postawach uczestników: uświadomienie sobie dobrych stron konfliktu.
 • Poznanie najczęstszych przyczyn powstawania konfliktów w zespole: w tym roli stylu zarządzania.
 • Wypracowanie sposobów na radzenie sobie z konfliktami w zespole.
 • Zaplanowanie działań profilaktycznych – co w moim zespole może zapobiegać konfliktom?
+ Cele szkolenia
 • Uświadomienie uczestnikom źródeł konfliktów we współpracy zespołowej.
 • Wypracowanie sposobów zarządzania konfliktami oraz  rozwiązywania konfliktów.
 • Praca na postawach uczestników: uświadomienie sobie dobrych stron konfliktu.
+ Korzyści ze szkolenia
 • Poznanie najczęstszych przyczyn powstawania konfliktów w zespole: w tym roli stylu zarządzania.
 • Wypracowanie sposobów na radzenie sobie z konfliktami w zespole.
 • Zaplanowanie działań profilaktycznych – co w moim zespole może zapobiegać konfliktom?