Przywództwo

Integracja dla firm

Kierowanie i przewodzenie to dwa odmienne procesy, choć czasami stawia się miedzy nimi znak równości.

Funkcje przywództwa:

– wybranie kierunku,

– stworzenie wizji,

– zapoznanie i przekonanie ludzi do podzielenia tej samej wizji,

– motywowanie i inspirowanie,

– pomoc ludziom w podjęciu ryzyka,

– zmiana, innowacja.

Jako specyficzne cechy przywódcy wymieniane są:

– inteligencja społeczna (praktyczna) – umiejętność emocjonalnego radzenia sobie w różnych sytuacjach;

– sprawność intelektualna – kreatywność i otwartość na doświadczenie;

– silny układ nerwowy, odporność na stres i frustracje;

– stabilność emocjonalna i samokontrola emocji;

– silna motywacja wewnętrzna – przejawiająca się wytrwałości i konsekwencją w działaniu;

– „asertywność” – planowanie i podejmowanie działań, które uwzględniają interesy pracowników;

– ekstrawersja, której towarzyszy pragmatyzm oraz makiawellizm (ale tylko przy realizacji ważnych zadań).

Lider, czyli przywódca powinien posiadać większość wymienionych cech. Nikt jednak nie ma ich wszystkich jednocześnie, a jeśli nawet by tak było, to nie jest to gwarancja sukcesu. Ważne jest również to, w jaki sposób zarządzający przedsiębiorstwem posługuje się swymi atutami i jakie metody kierowania grupą stosuje. Kierowanie grupą ludzi nie jest zadaniem łatwym. Tylko niewielu ludzi odnosi w tym sukces.

 • Budowanie odpowiedzialnego i samodzielnego zespołu.
 • Poznanie znaczenia przywództwa.
 • Nabycie umiejętności budowania własnego autorytetu z wykorzystaniem narzędzi budowania dobrego kontaktu z podwładnymi.
 • Przekazywanie intencji oraz interesów szefa.
 • Kierowanie konfliktem interesów oraz budowania współpracy i współodpowiedzialności w relacji
  szef-podwładny.
 • Przekazywanie trudnych decyzji, w tym takich jak: zwalnianie, odmawianie pracownikom, przekazywanie niewygodnych poleceń służbowych.
 • Radzenie sobie w sytuacjach liderowania (nagradzanie i karanie, motywacja podwładnych, budowanie odpowiedzialności pracowników, konflikty w zespole).
 • Poznanie własnych barier i możliwości w byciu liderem; budowanie expose.
 • Określenie własnego stylu przywództwa oraz wykorzystanie go do budowania zaufania, bezpieczeństwa i otwartości.
 • Doskonalenie umiejętności wywierania wpływu w relacji szef-podwładny w celu komunikowania preferencji zgodnych z systemem wartości firmy.
 • Zapoznanie się z pojęciem motywacji pracowników oraz zwiększania ich efektywności.
 • Poznanie zagadnienia komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 • Trening umiejętności motywowania i wyzwalania inicjatywy oraz zaangażowania ze strony pracowników.
 • Nauka wcielania się w rolę „szefa”.
 • Poznanie podstawowych narzędzi coachingowych, pozwalających liderowi w łatwiejszy sposób określić mocne i słabe strony pracowników, zbudować zaufanie w grupie oraz w skuteczny i praktyczny sposób zwiększać efektywność grupy.
 • Umiejętność oceny efektywności zespołu i właściwej komunikacji z zespołem.
 • Zarządzanie w sposób budujący przyjazną atmosferę i obniżający poziom stresu.
 • Zrozumienie mechanizmów procesów grupowych.
 • Umiejętność organizacji pracy zespołowej.
+ Czym jest przywództwo

Jako specyficzne cechy przywódcy wymieniane są:

– inteligencja społeczna (praktyczna) – umiejętność emocjonalnego radzenia sobie w różnych sytuacjach;

– sprawność intelektualna – kreatywność i otwartość na doświadczenie;

– silny układ nerwowy, odporność na stres i frustracje;

– stabilność emocjonalna i samokontrola emocji;

– silna motywacja wewnętrzna – przejawiająca się wytrwałości i konsekwencją w działaniu;

– „asertywność” – planowanie i podejmowanie działań, które uwzględniają interesy pracowników;

– ekstrawersja, której towarzyszy pragmatyzm oraz makiawellizm (ale tylko przy realizacji ważnych zadań).

Lider, czyli przywódca powinien posiadać większość wymienionych cech. Nikt jednak nie ma ich wszystkich jednocześnie, a jeśli nawet by tak było, to nie jest to gwarancja sukcesu. Ważne jest również to, w jaki sposób zarządzający przedsiębiorstwem posługuje się swymi atutami i jakie metody kierowania grupą stosuje. Kierowanie grupą ludzi nie jest zadaniem łatwym. Tylko niewielu ludzi odnosi w tym sukces.

+ Cele szkolenia
 • Budowanie odpowiedzialnego i samodzielnego zespołu.
 • Poznanie znaczenia przywództwa.
 • Nabycie umiejętności budowania własnego autorytetu z wykorzystaniem narzędzi budowania dobrego kontaktu z podwładnymi.
 • Przekazywanie intencji oraz interesów szefa.
 • Kierowanie konfliktem interesów oraz budowania współpracy i współodpowiedzialności w relacji
  szef-podwładny.
 • Przekazywanie trudnych decyzji, w tym takich jak: zwalnianie, odmawianie pracownikom, przekazywanie niewygodnych poleceń służbowych.
 • Radzenie sobie w sytuacjach liderowania (nagradzanie i karanie, motywacja podwładnych, budowanie odpowiedzialności pracowników, konflikty w zespole).
 • Poznanie własnych barier i możliwości w byciu liderem; budowanie expose.
 • Określenie własnego stylu przywództwa oraz wykorzystanie go do budowania zaufania, bezpieczeństwa i otwartości.
 • Doskonalenie umiejętności wywierania wpływu w relacji szef-podwładny w celu komunikowania preferencji zgodnych z systemem wartości firmy.
+ Korzyści szkolenia
 • Zapoznanie się z pojęciem motywacji pracowników oraz zwiększania ich efektywności.
 • Poznanie zagadnienia komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
 • Trening umiejętności motywowania i wyzwalania inicjatywy oraz zaangażowania ze strony pracowników.
 • Nauka wcielania się w rolę „szefa”.
 • Poznanie podstawowych narzędzi coachingowych, pozwalających liderowi w łatwiejszy sposób określić mocne i słabe strony pracowników, zbudować zaufanie w grupie oraz w skuteczny i praktyczny sposób zwiększać efektywność grupy.
 • Umiejętność oceny efektywności zespołu i właściwej komunikacji z zespołem.
 • Zarządzanie w sposób budujący przyjazną atmosferę i obniżający poziom stresu.
 • Zrozumienie mechanizmów procesów grupowych.
 • Umiejętność organizacji pracy zespołowej.