Prowadzenie prezentacji

Integracja dla firm

Prezentacje i wystąpienia publiczne stanowią podstawę pracy większości menedżerów na całym świecie. Celem prezentacji może być przedstawienie strategii firmy, poinformowanie o zmianach, bądź poinformowanie o nowych produktach lub usługach. Niejednokrotnie pośród tych informacji „przemycane są” też niepopularne decyzje.

 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się, jak przygotowywać i poprowadzić profesjonalną prezentację, która wzbudzi ciekawość, zainteresowanie i zaufanie audytorium.

Zasadniczym celem każdej prezentacji jest wzbudzenie zainteresowania słuchaczy oraz zdobycie ich publiczności. Są mówcy, których wzrost adrenaliny napędza i powoduje, że prezentacja przebiega płynnie i dynamicznie. Innych zaś paraliżują obawy i presja, jak sobie poradzą. Co prawda nie każdy rodzi się idealnym mówcą, ale każdy – absolutnie każdy – może nim zostać.

 • Określenie swoich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju pod kątem prowadzenia prezentacji
 • Skuteczne konstruowanie ciekawych prezentacji
 • Rozwinięcie umiejętności doboru treści prezentacji do typu słuchaczy
 • Opanowanie tremy oraz sztuka skutecznego przekonywania i prezentowania siebie publicznie
 • Poznanie gestów i postaw ciała budujących wiarygodność i wzmacniających siłę przekazu mówcy
 • Stosowanie narzędzi komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania ze strony audytorium
 • Poznanie sposobów na zaktywizowanie słuchaczy

DLA PRACODAWCY

 • profesjonalna prezentacja oferty handlowej firmy
 • wzrost efektywności prowadzonych zebrań/spotkań
 • wzrost wydajności pracy dzięki przemyślanym prezentacjom i ich strukturze
 • skuteczniejsze pozyskiwanie inwestorów

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność wpływania na świadomość, postawy i zachowania ludzi
 • uruchomienie wewnętrznych zasobów niezbędnych do prowadzenia prezentacji
 • świadomość mocnych i słabych stron własnego stylu przemawiania
 • umiejętność panowania nad stresem i oswajania tremy
 • przejście intensywnego treningu świadomego i skutecznego prowadzenia prezentacji
 • rozwinięcie wachlarza umiejętności wykorzystywania najskuteczniejszych narzędzi prezentacyjnych
 • umiejętność prowadzenia prezentacji i osiągnięcia za jej pomocą jasno określonego celu
 • praktyczna umiejętność przygotowania i przeprowadzenia prezentacji spełniającej cele mówcy i zaspokajającej oczekiwania odbiorców
 • umiejętność panowania nad grupą słuchaczy
+ Czym jest prowadzenie prezentacji

Zasadniczym celem każdej prezentacji jest wzbudzenie zainteresowania słuchaczy oraz zdobycie ich publiczności. Są mówcy, których wzrost adrenaliny napędza i powoduje, że prezentacja przebiega płynnie i dynamicznie. Innych zaś paraliżują obawy i presja, jak sobie poradzą. Co prawda nie każdy rodzi się idealnym mówcą, ale każdy – absolutnie każdy – może nim zostać.

+ Cele szkolenia z prowadzenia prezentacji
 • Określenie swoich mocnych stron oraz obszarów do rozwoju pod kątem prowadzenia prezentacji
 • Skuteczne konstruowanie ciekawych prezentacji
 • Rozwinięcie umiejętności doboru treści prezentacji do typu słuchaczy
 • Opanowanie tremy oraz sztuka skutecznego przekonywania i prezentowania siebie publicznie
 • Poznanie gestów i postaw ciała budujących wiarygodność i wzmacniających siłę przekazu mówcy
 • Stosowanie narzędzi komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania ze strony audytorium
 • Poznanie sposobów na zaktywizowanie słuchaczy
+ Korzyści ze szkolenia z prowadzenia prezentacji

DLA PRACODAWCY

 • profesjonalna prezentacja oferty handlowej firmy
 • wzrost efektywności prowadzonych zebrań/spotkań
 • wzrost wydajności pracy dzięki przemyślanym prezentacjom i ich strukturze
 • skuteczniejsze pozyskiwanie inwestorów

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność wpływania na świadomość, postawy i zachowania ludzi
 • uruchomienie wewnętrznych zasobów niezbędnych do prowadzenia prezentacji
 • świadomość mocnych i słabych stron własnego stylu przemawiania
 • umiejętność panowania nad stresem i oswajania tremy
 • przejście intensywnego treningu świadomego i skutecznego prowadzenia prezentacji
 • rozwinięcie wachlarza umiejętności wykorzystywania najskuteczniejszych narzędzi prezentacyjnych
 • umiejętność prowadzenia prezentacji i osiągnięcia za jej pomocą jasno określonego celu
 • praktyczna umiejętność przygotowania i przeprowadzenia prezentacji spełniającej cele mówcy i zaspokajającej oczekiwania odbiorców
 • umiejętność panowania nad grupą słuchaczy