Prowadzenie efektywnych spotkań

Integracja dla firm

Podczas szkolenia wzmacniana jest samoświadomość uczestników niezbędna w trakcie prowadzonych przez nich spotkań, a teoretyczne aspekty czy też zasady prowadzenia spotkań wypracowywane są przez samych uczestników, co zwiększa efektywność zastosowania poznanych technik.

Długotrwałe, bezproduktywne spotkania, z których nic nie wynika, to zmora niemal każdego przedsiębiorstwa. Dla większości uczestników przydługie spotkanie to doskonały pretekst do trenowania zdolności plastycznych na notesach w kratkę, pogrania w gry na portalach społecznościowych albo odpowiadania na maile – rzecz jasna służbowe. Z perspektywy biznesu spotkania o podobnym charakterze to kompletne marnotrawstwo.

 

Umiejętność prowadzenia efektywnych spotkań pozwala przygotować spotkanie dynamiczne, interesujące i angażujące słuchaczy. Na spotkanie idealne poza przygotowaniem merytorycznym składa się wiele innych czynników, jak odpowiednia postawa mówcy, tembr głosu, opanowanie stresu i gotowość odpowiedzi na nurtujące słuchaczy pytania. Zdobycie tych umiejętności i regularny trening to gwarancja efektywnego spotkania.

 • Precyzyjne określanie tematu spotkania
 • Formułowanie celów spotkania
 • Tworzenie agendy efektywnego spotkania
 • Zarządzanie pytaniami i zachowaniem uczestników w trakcie zebrania
 • Formułowanie podsumowania spotkania w kontekście wcześniej założonych celów do osiągnięcia podczas spotkania

DLA PRACODAWCY

 • racjonalne wykorzystanie czasu z punktu widzenia kosztów i zysków
 • skrócenie czasu trwania, a tym samym ograniczenie kosztów nieefektywnych narad/spotkań
 • skuteczniejszy przepływ informacji w firmie
 • większa efektywność zespołów projektowych
 • precyzja i przejrzystość w harmonogramowaniu spotkań z punktu ich celu

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność dopasowania formy spotkania do jego celu oraz sprawnego poprowadzenia każdego rodzaju spotkania
 • poprawa efektywności organizowanych spotkań
 • umiejętność aktywizowania uczestników spotkania podczas rozwiązywania problemów
 • poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi postawami podczas spotkań
 • pokonywanie własnej tremy i radzenie sobie ze stresem uczestników spotkania
+ Czym jest prowadzenie efektywnych spotkań

Długotrwałe, bezproduktywne spotkania, z których nic nie wynika, to zmora niemal każdego przedsiębiorstwa. Dla większości uczestników przydługie spotkanie to doskonały pretekst do trenowania zdolności plastycznych na notesach w kratkę, pogrania w gry na portalach społecznościowych albo odpowiadania na maile – rzecz jasna służbowe. Z perspektywy biznesu spotkania o podobnym charakterze to kompletne marnotrawstwo.

 

Umiejętność prowadzenia efektywnych spotkań pozwala przygotować spotkanie dynamiczne, interesujące i angażujące słuchaczy. Na spotkanie idealne poza przygotowaniem merytorycznym składa się wiele innych czynników, jak odpowiednia postawa mówcy, tembr głosu, opanowanie stresu i gotowość odpowiedzi na nurtujące słuchaczy pytania. Zdobycie tych umiejętności i regularny trening to gwarancja efektywnego spotkania.

+ Cele prowadzenia efektywnych spotkań
 • Precyzyjne określanie tematu spotkania
 • Formułowanie celów spotkania
 • Tworzenie agendy efektywnego spotkania
 • Zarządzanie pytaniami i zachowaniem uczestników w trakcie zebrania
 • Formułowanie podsumowania spotkania w kontekście wcześniej założonych celów do osiągnięcia podczas spotkania
+ Korzyści z prowadzenia efektywnych spotkań

DLA PRACODAWCY

 • racjonalne wykorzystanie czasu z punktu widzenia kosztów i zysków
 • skrócenie czasu trwania, a tym samym ograniczenie kosztów nieefektywnych narad/spotkań
 • skuteczniejszy przepływ informacji w firmie
 • większa efektywność zespołów projektowych
 • precyzja i przejrzystość w harmonogramowaniu spotkań z punktu ich celu

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność dopasowania formy spotkania do jego celu oraz sprawnego poprowadzenia każdego rodzaju spotkania
 • poprawa efektywności organizowanych spotkań
 • umiejętność aktywizowania uczestników spotkania podczas rozwiązywania problemów
 • poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi postawami podczas spotkań
 • pokonywanie własnej tremy i radzenie sobie ze stresem uczestników spotkania