Podejmowanie decyzji

Integracja dla firm

Każdego dnia dokonujemy różnych wyborów i stajemy przed koniecznością podejmowania decyzji.
W niektórych przypadkach kierujemy się intuicją, czasami zdajemy się na los lub zbieramy mnóstwo informacji, aby później je przeanalizować i dopiero po analizie podjąć świadomą decyzję. Mimo tego zdarzają nam się wątpliwości, błędy lub negatywne konsekwencje podjętej decyzji, mimo dogłębnemu przygotowaniu. O życiowym powodzeniu nic nie decyduje w tak dużym stopniu jak zdolność podejmowania właściwych decyzji.

 

Podczas szkolenia przekazujemy uczestnikom wiedzę, w jaki sposób korzystnie wykorzystać swoje zasoby, by widzieć wszystkie możliwości oraz perspektywy, które pozwolą podjąć trafną decyzję.

Podejmowanie decyzji jest to wieloetapowy proces, na który składają się: poznanie i ocena informacji, wyodrębnienie różnych możliwości, wybór najlepszej opcji i wreszcie rejestracja informacji o jego wykonaniu. Decyzje mają rozmaity charakter i znaczenie – strategiczne, taktyczne i operacyjne, związane z Klientami lub polityką firmy, wymuszone bieżącą sytuacją na rynku lub terminami, mogą też posiadać prawie żadne lub ogromne skutki finansowe. Wszystkie decyzje łączy jedna kwestia – dokonanie wyboru, ponieważ właśnie zaistniała jakaś zmiana albo wkrótce do tej zmiany dojdzie.

 

Obok planowania, organizowania i motywowania podejmowanie decyzji jest jedną z kluczowych kompetencji menedżerskich.

 • Udoskonalenie umiejętności analizy sytuacji i problemu
 • Szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji
 • Rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów
 • Zapoznanie i udoskonalenie indywidualnych strategii decyzyjnych
 • Poznanie technik w procesie decyzyjnym
 • Rozwinięcie indywidualnych umiejętności w zakresie podejmowania decyzji

DLA PRACODAWCY

 • zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy dzięki szybkim i trafnym decyzjom pracowników
 • efektywna realizacja strategii firmy poprzez podejmowanie właściwych decyzji
 • przygotowanie do zmian poprzez umiejętność analizy i syntezy posiadanych informacji
 • ograniczenie skali problemów w organizacji
 • podwyższenie jakości współpracy zespołowej

DLA PRACOWNIKA

 • wzmocnienie kreatywności i umiejętności korzystania z niej w sytuacjach trudnych
 • umiejętność podejmowania decyzji poprzez zastosowanie trenowanych technik
 • wypracowanie strategii twórczego rozwiązywania problemów w procesie decyzyjnym
 • umiejętność dostosowania konkretnej techniki kreatywnego rozwiązywania problemu do zaistniałej sytuacji
 • zrozumienie własnych barier w efektywnym odnajdywaniu rozwiązań
 • zdobycie umiejętności tworzenia i prowadzenia grupy kreatywnej
+ Czym jest podejmowanie decyzji

Podejmowanie decyzji jest to wieloetapowy proces, na który składają się: poznanie i ocena informacji, wyodrębnienie różnych możliwości, wybór najlepszej opcji i wreszcie rejestracja informacji o jego wykonaniu. Decyzje mają rozmaity charakter i znaczenie – strategiczne, taktyczne i operacyjne, związane z Klientami lub polityką firmy, wymuszone bieżącą sytuacją na rynku lub terminami, mogą też posiadać prawie żadne lub ogromne skutki finansowe. Wszystkie decyzje łączy jedna kwestia – dokonanie wyboru, ponieważ właśnie zaistniała jakaś zmiana albo wkrótce do tej zmiany dojdzie.

 

Obok planowania, organizowania i motywowania podejmowanie decyzji jest jedną z kluczowych kompetencji menedżerskich.

+ Cele szkolenia z podejmowania decyzji
 • Udoskonalenie umiejętności analizy sytuacji i problemu
 • Szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji
 • Rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów
 • Zapoznanie i udoskonalenie indywidualnych strategii decyzyjnych
 • Poznanie technik w procesie decyzyjnym
 • Rozwinięcie indywidualnych umiejętności w zakresie podejmowania decyzji
+ Korzyści ze szkolenia z podejmowania decyzji

DLA PRACODAWCY

 • zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy dzięki szybkim i trafnym decyzjom pracowników
 • efektywna realizacja strategii firmy poprzez podejmowanie właściwych decyzji
 • przygotowanie do zmian poprzez umiejętność analizy i syntezy posiadanych informacji
 • ograniczenie skali problemów w organizacji
 • podwyższenie jakości współpracy zespołowej

DLA PRACOWNIKA

 • wzmocnienie kreatywności i umiejętności korzystania z niej w sytuacjach trudnych
 • umiejętność podejmowania decyzji poprzez zastosowanie trenowanych technik
 • wypracowanie strategii twórczego rozwiązywania problemów w procesie decyzyjnym
 • umiejętność dostosowania konkretnej techniki kreatywnego rozwiązywania problemu do zaistniałej sytuacji
 • zrozumienie własnych barier w efektywnym odnajdywaniu rozwiązań
 • zdobycie umiejętności tworzenia i prowadzenia grupy kreatywnej