Motywowanie pracowników

Integracja dla firm

Podczas szkolenia przybliżamy uczestnikom pojęcie skutecznego i dającego wymierne efekty motywowania, uczymy właściwych sposobów stosowania narzędzi motywacji finansowej i pozafinansowej oraz przeprowadzamy diagnozę czynników motywujących uczestników do pracy. Szkolenie daje możliwość przećwiczenia motywujących sposobów prowadzenia rozmowy, także tej trudnej – dla menedżera i pracownika. Uczestnicy dowiadują się również, w jaki sposób wykorzystać korelację między własnym stylem kierowania a jego wpływem na motywowanie pracowników.

Szeroko rozumiana motywacja odgrywa kluczową rolę w kierowaniu zespołem. Efektywny menedżer powinien posiadać zarówno wewnętrzną motywację, by realizować poszczególne zadania, jak i działać w sposób zaplanowany i przemyślany, by zmotywować pracowników do wydajnej i efektywnej pracy. Umiejętności motywowania oraz idące za tym umiejętne rozpoznawanie motywatorów poszczególnych członków zespołu jest kluczem do realizacji stawianych przed menedżerem i jego zespołem celów i zadań.

 • Wykorzystanie potencjału każdej z osób i generowanie dodatkowych wartości wynikających z pracy zespołowej
 • Poznanie najlepszych praktyk i osiągnięć w dziedzinie motywacji pozafinansowej oraz dostosowanie ich do specyfiki własnego zespołu i organizacji
 • Odkrycie motywacji własnych zachowań i decyzji
 • Zrozumienia zachowań i dążeń pracowników
 • Poznanie i wykorzystanie codziennych zadań menedżerskich do kształtowania zachowań pracowników i kierunkowania ich wewnętrznej motywacji

DLA PRACODAWCY

 • podwyższenie umiejętności kadry zarządzającej z zakresu motywowania
 • wzrost zaangażowania i motywacji pracowników
 • wzrost efektywności w zakresie realizacji powierzonych zadań

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie metod efektywnego motywowania
 • wzrost umiejętności z zakresu motywowania pracowników
 • poprawa skuteczności oddziaływania systemu motywowania pracowników
 • rozpoznawanie czynników motywujących u pracowników
 • poprawa identyfikacji z przedsiębiorstwem
 • redukcja stresu związanego z wprowadzaniem zmian w organizacji
+ Czym jest motywowanie pracowników

Szeroko rozumiana motywacja odgrywa kluczową rolę w kierowaniu zespołem. Efektywny menedżer powinien posiadać zarówno wewnętrzną motywację, by realizować poszczególne zadania, jak i działać w sposób zaplanowany i przemyślany, by zmotywować pracowników do wydajnej i efektywnej pracy. Umiejętności motywowania oraz idące za tym umiejętne rozpoznawanie motywatorów poszczególnych członków zespołu jest kluczem do realizacji stawianych przed menedżerem i jego zespołem celów i zadań.

+ Cele szkolenia z motywowania pracowników
 • Wykorzystanie potencjału każdej z osób i generowanie dodatkowych wartości wynikających z pracy zespołowej
 • Poznanie najlepszych praktyk i osiągnięć w dziedzinie motywacji pozafinansowej oraz dostosowanie ich do specyfiki własnego zespołu i organizacji
 • Odkrycie motywacji własnych zachowań i decyzji
 • Zrozumienia zachowań i dążeń pracowników
 • Poznanie i wykorzystanie codziennych zadań menedżerskich do kształtowania zachowań pracowników i kierunkowania ich wewnętrznej motywacji
+ Korzyści ze szkolenia z motywowania pracowników

DLA PRACODAWCY

 • podwyższenie umiejętności kadry zarządzającej z zakresu motywowania
 • wzrost zaangażowania i motywacji pracowników
 • wzrost efektywności w zakresie realizacji powierzonych zadań

DLA PRACOWNIKA

 • poznanie metod efektywnego motywowania
 • wzrost umiejętności z zakresu motywowania pracowników
 • poprawa skuteczności oddziaływania systemu motywowania pracowników
 • rozpoznawanie czynników motywujących u pracowników
 • poprawa identyfikacji z przedsiębiorstwem
 • redukcja stresu związanego z wprowadzaniem zmian w organizacji