Mediacje menadżerskie

Integracja dla firm

Umiejętność prowadzenia negocjacji i mediacji zalicza się do kluczowych kompetencji menedżerskich. To właśnie menedżer jako pierwszy powinien dostrzec konflikt w zespole i wyjść mu naprzeciw, próbując poprawić sytuację. Rozwiązywanie sporów między pracownikami jest jednak niemożliwe, jeśli menedżer nie posiada elementarnej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji i mediacji.

 

Proponowane szkolenie dedykujemy wszystkim tym, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu konstruktywnego rozwiązywania sporów z wykorzystaniem warsztatu negocjatora i mediatora.

Konflikt jest nieodzownym elementem każdej społeczności, w tym środowiska biznesowego. Sytuacje konfliktowe mogą być nie tylko zagrożeniem, ale i okazją do wypracowania nowych strategii radzenia sobie z problemem. Wyszkolony menedżer potrafi rozpoznać źródło konfliktu i przekształcić sytuację konfliktową w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań.

 • Zdobycie umiejętności identyfikowania źródeł wspierających rozwiązywanie konfliktów
 • Poznanie mechanizmów i natury sporów
 • Przedstawienie czynników i okoliczności sprzyjających konfliktom
 • Poznanie własnego stylu rozwiązywania konfliktów
 • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat kontrolowania i zakańczania sytuacji konfliktowych
 • Poznanie zasad i umiejętności prowadzenia mediacji
 • Wzrost umiejętności rozwiązywania nieporozumień w praktyce

DLA PRACODAWCY

 • wzrost motywacji i satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy
 • podniesienie skuteczności zespołów
 • jasna i otwarta komunikacja w firmie
 • wzrost wydajności pracowników dzięki skupieniu się na zadaniach, nie na emocjonalnym kontekście
 • zmniejszenie ilości sytuacji spornych/konfliktogennych w firmie
 • znajomość narzędzi i technik mediacyjnych pozwalających na dopasowanie ich do odpowiedniej sytuacji

DLA PRACOWNIKA

 • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów
 • zdobycie umiejętności szybkiego rozpoznawania nieporozumień i konfliktów
 • umiejętność zapobiegania większości konfliktów i wyciągania właściwych wniosków dla budowania przyjaznej atmosfery w organizacji
 • stworzenie „koszyka narzędzi”, z którego menedżerowie będą skutecznie korzystać w codziennej praktyce
 • kompleksowe przygotowanie do roli negocjatora i mediatora
+ Czym są mediacje menedżerskie

Konflikt jest nieodzownym elementem każdej społeczności, w tym środowiska biznesowego. Sytuacje konfliktowe mogą być nie tylko zagrożeniem, ale i okazją do wypracowania nowych strategii radzenia sobie z problemem. Wyszkolony menedżer potrafi rozpoznać źródło konfliktu i przekształcić sytuację konfliktową w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań.

+ Cele szkolenia z mediacji menedżerskich
 • Zdobycie umiejętności identyfikowania źródeł wspierających rozwiązywanie konfliktów
 • Poznanie mechanizmów i natury sporów
 • Przedstawienie czynników i okoliczności sprzyjających konfliktom
 • Poznanie własnego stylu rozwiązywania konfliktów
 • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat kontrolowania i zakańczania sytuacji konfliktowych
 • Poznanie zasad i umiejętności prowadzenia mediacji
 • Wzrost umiejętności rozwiązywania nieporozumień w praktyce
+ Korzyści z mediacji menedżerskich

DLA PRACODAWCY

 • wzrost motywacji i satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy
 • podniesienie skuteczności zespołów
 • jasna i otwarta komunikacja w firmie
 • wzrost wydajności pracowników dzięki skupieniu się na zadaniach, nie na emocjonalnym kontekście
 • zmniejszenie ilości sytuacji spornych/konfliktogennych w firmie
 • znajomość narzędzi i technik mediacyjnych pozwalających na dopasowanie ich do odpowiedniej sytuacji

DLA PRACOWNIKA

 • zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wykorzystywania alternatywnych metod w rozwiązywaniu sporów i łagodzeniu konfliktów
 • zdobycie umiejętności szybkiego rozpoznawania nieporozumień i konfliktów
 • umiejętność zapobiegania większości konfliktów i wyciągania właściwych wniosków dla budowania przyjaznej atmosfery w organizacji
 • stworzenie „koszyka narzędzi”, z którego menedżerowie będą skutecznie korzystać w codziennej praktyce
 • kompleksowe przygotowanie do roli negocjatora i mediatora