Leadership

Integracja dla firm

Przywództwo to umiejętność poprowadzenia przedsiębiorstwa w przyszłość, polegająca na szukaniu nowych szans i na skutecznym ich wykorzystywaniu. Przywództwo opiera się na wizji i ludziach, którzy chcą tę wizję realizować, odważnie podejmując ryzyko kolejnych zmian. W świecie pełnym nieuchronnych zmian, przywództwo jest niezbędnym elementem dojrzałego przedsiębiorstwa, niejednokrotnie decydującym o jego „być” albo „nie być” na rynku.

Przywódca biznesowy powinien wyróżniać się w szczególności pięcioma cechami: wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami społecznymi, moralnością i zdolnością przewodzenia. Trudno jest sprecyzować, na czym konkretnie kompetencje przywódcy powinny się skupiać, ponieważ na „kompetencje biznesowe” składają się wszystkie czynniki, które przekładają się na fachowość, profesjonalizm i skuteczność przewodzenia. Niemniej kluczowym warunkiem bycia dobrym przywódcą w biznesie jest umiejętność wywierania wpływu na osoby w taki sposób, który powoduje, że z własnej nieprzymuszonej woli ulegają one autorytetowi przywódcy.

 • Budowanie odpowiedzialnego i samodzielnego zespołu
 • Poznanie znaczenia przywództwa
 • Nabycie umiejętności budowania własnego autorytetu z wykorzystaniem narzędzi budowania dobrego kontaktu z podwładnymi
 • Przekazywanie intencji oraz interesów szefa
 • Kierowanie konfliktem interesów oraz budowania współpracy
  i współodpowiedzialności w relacji szef-podwładny
 • Przekazywanie trudnych decyzji, w tym takich jak: zwalnianie, odmawianie pracownikom, przekazywanie niewygodnych poleceń służbowych
 • Radzenie sobie w sytuacjach liderowania (nagradzanie i karanie, motywacja podwładnych, budowanie odpowiedzialności pracowników, konflikty w zespole)
 • Poznanie własnych barier i możliwości w byciu liderem; budowanie expose
 • Określenie własnego stylu przywództwa oraz wykorzystanie go do budowania zaufania, bezpieczeństwa i otwartości
 • Doskonalenie umiejętności wywierania wpływu w relacji szef-podwładny w celu komunikowania preferencji zgodnych z systemem wartości firmy

DLA PRACODAWCY

 • zwiększenie zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w zespołach
 • udoskonalenie miękkich umiejętności liderów/menedżerów
 • poprawa efektywności i samopoczucia pracowników w czasie pracy
 • budowanie korzystnego PR firmy
 • zwiększenie zysków firmy
 • bardziej efektywne zarządzanie czasem i potencjałem zespołów

DLA PRACOWNIKA

 • zapoznanie się z pojęciem motywacji pracowników oraz zwiększania ich efektywności
 • poznanie zagadnienia komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 • trening umiejętności motywowania i wyzwalania inicjatywy oraz zaangażowania ze strony pracowników
 • nauka wcielania się w rolę „szefa”
 • poznanie podstawowych narzędzi coachingowych, pozwalających liderowi w łatwiejszy sposób określić mocne i słabe strony pracowników, zbudować zaufanie w grupie oraz w skuteczny i praktyczny sposób zwiększać efektywność grupy
 • umiejętność oceny efektywności zespołu i właściwej komunikacji z zespołem
 • zarządzanie w sposób budujący przyjazną atmosferę i obniżający poziom stresu
 • zrozumienie mechanizmów procesów grupowych
 • umiejętność organizacji pracy zespołowej
+ Czym jest doskonalenie kompetencji przywódczych

Przywódca biznesowy powinien wyróżniać się w szczególności pięcioma cechami: wiedzą, umiejętnościami, kompetencjami społecznymi, moralnością i zdolnością przewodzenia. Trudno jest sprecyzować, na czym konkretnie kompetencje przywódcy powinny się skupiać, ponieważ na „kompetencje biznesowe” składają się wszystkie czynniki, które przekładają się na fachowość, profesjonalizm i skuteczność przewodzenia. Niemniej kluczowym warunkiem bycia dobrym przywódcą w biznesie jest umiejętność wywierania wpływu na osoby w taki sposób, który powoduje, że z własnej nieprzymuszonej woli ulegają one autorytetowi przywódcy.

+ Cele doskonalenia kompetencji przywódczych
 • Budowanie odpowiedzialnego i samodzielnego zespołu
 • Poznanie znaczenia przywództwa
 • Nabycie umiejętności budowania własnego autorytetu z wykorzystaniem narzędzi budowania dobrego kontaktu z podwładnymi
 • Przekazywanie intencji oraz interesów szefa
 • Kierowanie konfliktem interesów oraz budowania współpracy
  i współodpowiedzialności w relacji szef-podwładny
 • Przekazywanie trudnych decyzji, w tym takich jak: zwalnianie, odmawianie pracownikom, przekazywanie niewygodnych poleceń służbowych
 • Radzenie sobie w sytuacjach liderowania (nagradzanie i karanie, motywacja podwładnych, budowanie odpowiedzialności pracowników, konflikty w zespole)
 • Poznanie własnych barier i możliwości w byciu liderem; budowanie expose
 • Określenie własnego stylu przywództwa oraz wykorzystanie go do budowania zaufania, bezpieczeństwa i otwartości
 • Doskonalenie umiejętności wywierania wpływu w relacji szef-podwładny w celu komunikowania preferencji zgodnych z systemem wartości firmy
+ Korzyści z doskonalenia kompetencji przywódczych

DLA PRACODAWCY

 • zwiększenie zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w zespołach
 • udoskonalenie miękkich umiejętności liderów/menedżerów
 • poprawa efektywności i samopoczucia pracowników w czasie pracy
 • budowanie korzystnego PR firmy
 • zwiększenie zysków firmy
 • bardziej efektywne zarządzanie czasem i potencjałem zespołów

DLA PRACOWNIKA

 • zapoznanie się z pojęciem motywacji pracowników oraz zwiększania ich efektywności
 • poznanie zagadnienia komunikacji werbalnej i pozawerbalnej
 • trening umiejętności motywowania i wyzwalania inicjatywy oraz zaangażowania ze strony pracowników
 • nauka wcielania się w rolę „szefa”
 • poznanie podstawowych narzędzi coachingowych, pozwalających liderowi w łatwiejszy sposób określić mocne i słabe strony pracowników, zbudować zaufanie w grupie oraz w skuteczny i praktyczny sposób zwiększać efektywność grupy
 • umiejętność oceny efektywności zespołu i właściwej komunikacji z zespołem
 • zarządzanie w sposób budujący przyjazną atmosferę i obniżający poziom stresu
 • zrozumienie mechanizmów procesów grupowych
 • umiejętność organizacji pracy zespołowej