Komunikacja w zarządzaniu

Integracja dla firm

Z komunikacją mamy do czynienia wszędzie i z każdym bez względu na wiek, wykształcenie, czy profesję. To właśnie na komunikacji opiera się nasze funkcjonowanie.

 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jaki styl komunikacji prezentują oraz jakie umiejętności są im niezbędne, by komunikować się w sposób jasny i zrozumiały. Program szkolenia pozwala na poznanie i przećwiczenie technik wzmacniających komunikację oraz eliminujących bariery komunikacyjne, co pomoże uczestnikom w budowaniu relacji z każdym, z kim przyjdzie im podjąć rozmowę.

Komunikacja w zarządzaniu to swoisty savoir vivre. Sposób, w jaki odnosimy się do współpracowników ma bezpośredni wpływ na ich zaangażowanie w wykonywaną pracę, co przekłada się na efektywność, wydajność i jakość realizowanych zadań, a w dalszej perspektywie na satysfakcję Klientów. To właśnie komunikacja warunkuje o sukcesie w życiu zawodowym i prywatnym, dlatego warto poczynić inwestycję w rozwój zdolności komunikacyjnych usprawniających porozumiewanie się z drugim człowiekiem.

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów komunikacji
 • Określenie własnego stylu komunikacji
 • Eliminowanie blokad komunikacyjnych
 • Nabycie praktycznych umiejętności porozumiewania się
 • Umiejętność zadawania właściwych pytań
 • Skuteczne wykorzystywanie technik aktywnego słuchania, m.in. parafrazy, klaryfikacji
 • Wpływanie na odbiór informacji poprzez właściwie dopasowaną komunikację niewerbalną
 • Rozpoznawanie elementów pozawerbalnych w kontaktach międzyludzkich

DLA PRACODAWCY

 • wzrost efektywności i wydajności pracowników
 • bardziej efektywne wykorzystanie potencjału pracowników
 • sprawny przepływ informacji w przedsiębiorstwie
 • wzrost motywacji zespołu

DLA PRACOWNIKA

 • poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów komunikacji interpersonalnej oraz zespołowej
  w celu zwiększenia efektywności relacji z przełożonymi, współpracownikami i znajomymi
 • określenie swojego stylu komunikacji z wykorzystaniem tego odpowiedniego dla przekazywania niemiłych lub trudnych wiadomości
 • pokonywanie utrudnień związanych z przepływem informacji w firmie oraz wykorzystywanie sposobów unikania konfliktów na tle komunikacyjnym
 • nabycie praktycznych umiejętności porozumiewania się
 • zadawanie właściwych pytań adekwatnie do celu
 • skuteczne wykorzystywanie technik aktywnego słuchania, np. parafrazy, klaryfikacji, empatii (współodczuwania)
 • wpływanie na odbiór informacji poprzez właściwie dopasowaną komunikację niewerbalną
 • rozpoznawanie elementów pozawerbalnych w kontaktach międzyludzkich
+ Czym jest komunikacja w zarządzaniu

Komunikacja w zarządzaniu to swoisty savoir vivre. Sposób, w jaki odnosimy się do współpracowników ma bezpośredni wpływ na ich zaangażowanie w wykonywaną pracę, co przekłada się na efektywność, wydajność i jakość realizowanych zadań, a w dalszej perspektywie na satysfakcję Klientów. To właśnie komunikacja warunkuje o sukcesie w życiu zawodowym i prywatnym, dlatego warto poczynić inwestycję w rozwój zdolności komunikacyjnych usprawniających porozumiewanie się z drugim człowiekiem.

+ Cele szkolenia z komunikacji w zarządzaniu
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów komunikacji
 • Określenie własnego stylu komunikacji
 • Eliminowanie blokad komunikacyjnych
 • Nabycie praktycznych umiejętności porozumiewania się
 • Umiejętność zadawania właściwych pytań
 • Skuteczne wykorzystywanie technik aktywnego słuchania, m.in. parafrazy, klaryfikacji
 • Wpływanie na odbiór informacji poprzez właściwie dopasowaną komunikację niewerbalną
 • Rozpoznawanie elementów pozawerbalnych w kontaktach międzyludzkich
+ Korzyści ze szkolenia z komunikacji w zarządzaniu

DLA PRACODAWCY

 • wzrost efektywności i wydajności pracowników
 • bardziej efektywne wykorzystanie potencjału pracowników
 • sprawny przepływ informacji w przedsiębiorstwie
 • wzrost motywacji zespołu

DLA PRACOWNIKA

 • poszerzenie wiedzy z zakresu mechanizmów komunikacji interpersonalnej oraz zespołowej
  w celu zwiększenia efektywności relacji z przełożonymi, współpracownikami i znajomymi
 • określenie swojego stylu komunikacji z wykorzystaniem tego odpowiedniego dla przekazywania niemiłych lub trudnych wiadomości
 • pokonywanie utrudnień związanych z przepływem informacji w firmie oraz wykorzystywanie sposobów unikania konfliktów na tle komunikacyjnym
 • nabycie praktycznych umiejętności porozumiewania się
 • zadawanie właściwych pytań adekwatnie do celu
 • skuteczne wykorzystywanie technik aktywnego słuchania, np. parafrazy, klaryfikacji, empatii (współodczuwania)
 • wpływanie na odbiór informacji poprzez właściwie dopasowaną komunikację niewerbalną
 • rozpoznawanie elementów pozawerbalnych w kontaktach międzyludzkich