Informacja zwrotna

Integracja dla firm

Udzielanie informacji zwrotnej to umiejętność, bez której trudno nazwać menedżera skutecznym.

 

Szkolenie przedstawia informację zwrotną jako proces twórczy, którego autorami jesteśmy w każdej sytuacji społecznej. Pokazujemy, jak skutecznie stosować feedback, jak wykorzystywać go w zarządzaniu i kierowaniu rozwojem współpracowników oraz całej organizacji. Narzędzie to można z powodzeniem stosować zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Informacja zwrotna jest to informacja opisująca zachowanie drugiej osoby. Przez kadrę zarządzającą jest często traktowana z lekceważeniem, jako narzędzie związane przede wszystkim z komunikacją interpersonalną. W rzeczywistości systematyczne i poprawne udzielanie informacji zwrotnej uznaje się za jeden z ważniejszych elementów funkcji zarządzania, który przynosi satysfakcję obydwu stronom. Wystarczy odpowiednie przygotowanie, otwartość na potrzeby rozmówcy i czujność w wykrywaniu trudnych sytuacji, na które warto reagować na bieżąco.

 • Poznanie mechanizmów i zasad informacji zwrotnej
 • Trening umiejętności udzielania informacji zwrotnej
 • Poznanie sposobów wykorzystania informacji zwrotnej w zarządzaniu zespołem
 • Podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych związanych z komunikowaniem

DLA PRACODAWCY

 • utrzymanie i poprawa wyników pracy pracowników
 • nabywanie przez pracowników nowych kompetencji dzięki świadomości, jakie poczynili oni postępy oraz nad czym jeszcze powinni popracować
 • rozwój i uwolnienie potencjału osobistego pracowników
 • zwiększone morale, motywacja i zaangażowanie członków zespołu
 • rozwój pracy zespołowej przez systematyczne doskonalenie umiejętności wyrażania konstruktywnej informacji zwrotnej przez członków zespołu
 • dostrzeganie braków w wiedzy, umiejętnościach czy zachowaniu pracowników
 • ukierunkowanie na rozwiązywanie konkretnych problemów

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność identyfikowania barier w procesie komunikacji
 • zdolność udzielania informacji zwrotnej dopasowanej do typu osobowości rozmówcy
 • unikanie nieporozumień, wynikających z nieprecyzyjnego formułowania komunikatu
 • skuteczne kontrolowanie przebiegu rozmowy
 • umiejętność komunikowania się w sposób asertywny, nawet ze swoimi typami antagonistycznymi
+ Czym jest informacja zwrotna

Informacja zwrotna jest to informacja opisująca zachowanie drugiej osoby. Przez kadrę zarządzającą jest często traktowana z lekceważeniem, jako narzędzie związane przede wszystkim z komunikacją interpersonalną. W rzeczywistości systematyczne i poprawne udzielanie informacji zwrotnej uznaje się za jeden z ważniejszych elementów funkcji zarządzania, który przynosi satysfakcję obydwu stronom. Wystarczy odpowiednie przygotowanie, otwartość na potrzeby rozmówcy i czujność w wykrywaniu trudnych sytuacji, na które warto reagować na bieżąco.

+ Cele szkolenia z udzielania informacji zwrotnej
 • Poznanie mechanizmów i zasad informacji zwrotnej
 • Trening umiejętności udzielania informacji zwrotnej
 • Poznanie sposobów wykorzystania informacji zwrotnej w zarządzaniu zespołem
 • Podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych związanych z komunikowaniem
+ Korzyści z udzielania informacji zwrotnej

DLA PRACODAWCY

 • utrzymanie i poprawa wyników pracy pracowników
 • nabywanie przez pracowników nowych kompetencji dzięki świadomości, jakie poczynili oni postępy oraz nad czym jeszcze powinni popracować
 • rozwój i uwolnienie potencjału osobistego pracowników
 • zwiększone morale, motywacja i zaangażowanie członków zespołu
 • rozwój pracy zespołowej przez systematyczne doskonalenie umiejętności wyrażania konstruktywnej informacji zwrotnej przez członków zespołu
 • dostrzeganie braków w wiedzy, umiejętnościach czy zachowaniu pracowników
 • ukierunkowanie na rozwiązywanie konkretnych problemów

DLA PRACOWNIKA

 • umiejętność identyfikowania barier w procesie komunikacji
 • zdolność udzielania informacji zwrotnej dopasowanej do typu osobowości rozmówcy
 • unikanie nieporozumień, wynikających z nieprecyzyjnego formułowania komunikatu
 • skuteczne kontrolowanie przebiegu rozmowy
 • umiejętność komunikowania się w sposób asertywny, nawet ze swoimi typami antagonistycznymi