Delegowanie zadań

Integracja dla firm

Skuteczne delegowanie zadań to kluczowa umiejętność, którą należy opanować, aby pozytywnie pełnić rolę lidera grupy. Jednak wielu początkujących menedżerów kieruje się silną wewnętrzną potrzebą sprawowania kontroli nad zadaniami. Zwykle obawiają się, że powierzając zadania podwładnym, stracą autorytet i pozycję w firmie, dlatego wykonują wszystkie obowiązki osobiście, myślą, że tym samym stają się niezastąpieni. To z kolei powoduje brak motywacji i zniechęcenie członków zespołu.

 

Szkolenie dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu stosowania skutecznych technik delegowania zadań i uprawnień, pozwala menedżerom zrozumieć korzyści, jakie niesie za sobą ten proces, a także rozwija umiejętność systematyzowania zadań, które należy przekazać.

Delegowanie zadań to pojęcie związane ze specyfiką pracy kierowniczej, obejmujące powierzanie podwładnym realizacji wskazanych celów, pozostawiając im komfortowy zakres swobody i samodzielności podejmowania decyzji, wyboru środków i metod. Odpowiednio przeprowadzony proces delegowania zadań wymaga od menadżera znajomości każdego z podwładnych. Liczą się kompetencje, umiejętności, doświadczenie, sytuacja/zadanie oraz osobiste preferencje pracownika.

 

Przypisywanie obowiązków w zgodzie z powyższymi wskazaniami przyniesie wymierne korzyści dla obydwu stron: menedżer będzie usatysfakcjonowany z jakości realizowanych zadań, zaś podwładny poczuje się dowartościowany, spełniony i zmotywowany do dalszej pracy.

 • Poznanie metod, technik i procedur delegowania zadań i uprawnień
 • Poznanie sposobów wyznaczania celów podczas delegowania zadań
 • Dostosowanie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od typu osobowości, sytuacji oraz kompetencji podwładnego
 • Wzmocnienie kompetencji w zakresie budowania produktywnych relacji z zespołem

DLA PRACODAWCY

 • odciążenie menedżerów od mniej istotnych zadań i umożliwienie im skoncentrowania się na priorytetach
 • skrócenie czasu oraz poprawienie jakości decyzji dzięki przypisywaniu uprawnień
 • wzrost zaangażowania pracowników
 • korzystanie w większym stopniu z wiedzy i umiejętności specjalistów, zwiększenie ich kompetencji i motywacji

DLA PRACOWNIKA

 • znalezienie równowagi między nadmierną kontrolą a brakiem kontroli
 • sprawne rozpoznanie zadań, które można delegować
 • trening rozmów ukierunkowanych na przekazywanie zadań, motywowanie i ocenę pracy
 • unikanie błędów na etapie przekazywania zadań i w motywowaniu pracowników
 • przezwyciężenie oporów przed delegowaniem zadań zarówno u siebie, jak i u swoich podwładnych
 • praca nad własną postawą w celu budowania lub utrzymywania autorytetu
 • usprawnienie procesu przepływu informacji we własnej organizacji
+ Czym jest delegowanie zadań

Delegowanie zadań to pojęcie związane ze specyfiką pracy kierowniczej, obejmujące powierzanie podwładnym realizacji wskazanych celów, pozostawiając im komfortowy zakres swobody i samodzielności podejmowania decyzji, wyboru środków i metod. Odpowiednio przeprowadzony proces delegowania zadań wymaga od menadżera znajomości każdego z podwładnych. Liczą się kompetencje, umiejętności, doświadczenie, sytuacja/zadanie oraz osobiste preferencje pracownika.

 

Przypisywanie obowiązków w zgodzie z powyższymi wskazaniami przyniesie wymierne korzyści dla obydwu stron: menedżer będzie usatysfakcjonowany z jakości realizowanych zadań, zaś podwładny poczuje się dowartościowany, spełniony i zmotywowany do dalszej pracy.

+ Cele delegowania zadań
 • Poznanie metod, technik i procedur delegowania zadań i uprawnień
 • Poznanie sposobów wyznaczania celów podczas delegowania zadań
 • Dostosowanie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od typu osobowości, sytuacji oraz kompetencji podwładnego
 • Wzmocnienie kompetencji w zakresie budowania produktywnych relacji z zespołem
+ Korzyści z delegowania zadań

DLA PRACODAWCY

 • odciążenie menedżerów od mniej istotnych zadań i umożliwienie im skoncentrowania się na priorytetach
 • skrócenie czasu oraz poprawienie jakości decyzji dzięki przypisywaniu uprawnień
 • wzrost zaangażowania pracowników
 • korzystanie w większym stopniu z wiedzy i umiejętności specjalistów, zwiększenie ich kompetencji i motywacji

DLA PRACOWNIKA

 • znalezienie równowagi między nadmierną kontrolą a brakiem kontroli
 • sprawne rozpoznanie zadań, które można delegować
 • trening rozmów ukierunkowanych na przekazywanie zadań, motywowanie i ocenę pracy
 • unikanie błędów na etapie przekazywania zadań i w motywowaniu pracowników
 • przezwyciężenie oporów przed delegowaniem zadań zarówno u siebie, jak i u swoich podwładnych
 • praca nad własną postawą w celu budowania lub utrzymywania autorytetu
 • usprawnienie procesu przepływu informacji we własnej organizacji