Coaching w zarządzaniu

Integracja dla firm

„W coachingu chodzi o pomaganie ludziom w zdobyciu tego, czego pragną bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić.”

 

Coachingiem nazywamy pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji osoby, w określonej dziedzinie prowadzone indywidualnie przez coacha. Istotnym elementem coachingu jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między coachem a jego uczniem/klientem/pracownikiem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.

„W coachingu chodzi o jak najlepsze wykorzystanie własnych możliwości przy indywidualnym i osobistym wsparciu osoby, która będzie stawiać przed Tobą wyzwania, stymulować i prowadzić na drodze stałego rozwoju”. (Gerard O’Donovan)

 

Coaching jest podejściem bardzo elastycznym – może być stosowany w zarządzaniu i wszędzie tam, gdzie na ogół niemożliwy jest formalny trening personelu z dala od miejsca pracy. Z powodzeniem można go stosować w celu bieżącego zaspokojenia pojedynczych potrzeb. W ten sposób rozwój organizacji wiąże się z mniejszymi kosztami i jest bardziej elastyczny.

 

Coaching w zarządzaniu to „proces mający pomóc ludziom w osiąganiu lepszych wyników działań”. To planowany dwustronny proces, w którym człowiek rozwija umiejętności i osiąga określone kompetencje i idące za tym cele. Dzieje się to poprzez wykorzystywanie przez menedżera szeregu dostępnych narzędzi coachingowych; możemy mówić wtedy o coachingowycm stylu kierowania.

 

Coaching jest formą rozwoju pracowników, a jeśli wdrażany jest do firmy jako cały program coachingowy, przyczynia się wówczas do rozwoju nie tylko pracowników, ale i całej organizacji.

 • Trening umiejętności zarządzania z wykorzystaniem coachingu
 • Efektywne wykorzystywanie modeli i narzędzi coachingu w pracy menedżera na co dzień
 • Wzmocnienie postaw i przekonań w celu podwyższenia skuteczności menedżerskiej
 • Pogłębienie wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie realizacji powierzonych zadań – ten element odnosi się do poszerzenia kompetencji trenowanego pracownika
 • Motywacyjne oddziaływanie na psychiczne uwarunkowania rozwoju pracowników – ten element ma związek z umacnianiem trenowanego w przekonaniu o rozwoju, co poprawia jego skuteczność

DLA PRACODAWCY

 • wzrost kompetencji pracowników (przy niskich kosztach)
 • zwiększenie stopnia identyfikacji pracowników z firmą
 • poprawa zachowań socjalnych w firmie
 • zwiększenie kooperacji między pracownikami
 • poprawa komunikacji wewnętrznej
 • rozwój pracy zespołowej
 • rozwój procesów innowacyjnych

DLA PRACOWNIKA

 • precyzyjne przedstawienie celów, zadań i oczekiwań swoim podwładnym w ramach coachingowego zarządzania
 • stosowanie wybranych narzędzi coachingowych przydatnych w coachingu wewnątrz organizacji
 • zastosowanie w praktyce modelu GROW oraz innych narzędzi/modeli coachingowych
 • zastosowanie w praktyce wiedzy oraz narzędzi do pracy z przekonaniami i nastawieniem podwładnego
 • umiejętność przeprowadzenia poprawnej rozmowy coachingowej z pracownikami
 • zrozumienie istoty motywowania w ujęciu coachingowym, a także wiedza, na jakich poziomach funkcjonują podwładni i co z tego wynika w związku z ich motywacją, zaangażowaniem, samodzielnością, inicjatywą, kreatywnością
+ Czym jest coaching w zarządzaniu

„W coachingu chodzi o jak najlepsze wykorzystanie własnych możliwości przy indywidualnym i osobistym wsparciu osoby, która będzie stawiać przed Tobą wyzwania, stymulować i prowadzić na drodze stałego rozwoju”. (Gerard O’Donovan)

 

Coaching jest podejściem bardzo elastycznym – może być stosowany w zarządzaniu i wszędzie tam, gdzie na ogół niemożliwy jest formalny trening personelu z dala od miejsca pracy. Z powodzeniem można go stosować w celu bieżącego zaspokojenia pojedynczych potrzeb. W ten sposób rozwój organizacji wiąże się z mniejszymi kosztami i jest bardziej elastyczny.

 

Coaching w zarządzaniu to „proces mający pomóc ludziom w osiąganiu lepszych wyników działań”. To planowany dwustronny proces, w którym człowiek rozwija umiejętności i osiąga określone kompetencje i idące za tym cele. Dzieje się to poprzez wykorzystywanie przez menedżera szeregu dostępnych narzędzi coachingowych; możemy mówić wtedy o coachingowycm stylu kierowania.

 

Coaching jest formą rozwoju pracowników, a jeśli wdrażany jest do firmy jako cały program coachingowy, przyczynia się wówczas do rozwoju nie tylko pracowników, ale i całej organizacji.

+ Cele coachingu w zarządzaniu
 • Trening umiejętności zarządzania z wykorzystaniem coachingu
 • Efektywne wykorzystywanie modeli i narzędzi coachingu w pracy menedżera na co dzień
 • Wzmocnienie postaw i przekonań w celu podwyższenia skuteczności menedżerskiej
 • Pogłębienie wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie realizacji powierzonych zadań – ten element odnosi się do poszerzenia kompetencji trenowanego pracownika
 • Motywacyjne oddziaływanie na psychiczne uwarunkowania rozwoju pracowników – ten element ma związek z umacnianiem trenowanego w przekonaniu o rozwoju, co poprawia jego skuteczność
+ Korzyści z coachingu w zarządzaniu

DLA PRACODAWCY

 • wzrost kompetencji pracowników (przy niskich kosztach)
 • zwiększenie stopnia identyfikacji pracowników z firmą
 • poprawa zachowań socjalnych w firmie
 • zwiększenie kooperacji między pracownikami
 • poprawa komunikacji wewnętrznej
 • rozwój pracy zespołowej
 • rozwój procesów innowacyjnych

DLA PRACOWNIKA

 • precyzyjne przedstawienie celów, zadań i oczekiwań swoim podwładnym w ramach coachingowego zarządzania
 • stosowanie wybranych narzędzi coachingowych przydatnych w coachingu wewnątrz organizacji
 • zastosowanie w praktyce modelu GROW oraz innych narzędzi/modeli coachingowych
 • zastosowanie w praktyce wiedzy oraz narzędzi do pracy z przekonaniami i nastawieniem podwładnego
 • umiejętność przeprowadzenia poprawnej rozmowy coachingowej z pracownikami
 • zrozumienie istoty motywowania w ujęciu coachingowym, a także wiedza, na jakich poziomach funkcjonują podwładni i co z tego wynika w związku z ich motywacją, zaangażowaniem, samodzielnością, inicjatywą, kreatywnością