Budowanie zespołu

Integracja dla firm

Budowanie zespołu wymaga od menedżera zaangażowania, wytrwałości, motywowania oraz, co najistotniejsze, świadomości, w jaki sposób zbudować zespół.

 

Podczas szkolenia dzielimy się z uczestnikami tajnikami i narzędziami pomocnymi w budowaniu zespołu, wyczulamy ich uwagę na istotne kwestie, wpływające na zespół oraz jego strukturę. Uczymy również, od czego zależy efektywność zespołu, jak ją rozbudzać i jak liderować w sposób efektywny.

Budowanie zespołu nie jest łatwym procesem, natomiast świadomość poszczególnych etapów budowania zespołu oraz całej istoty tego procesu stanowi z pewnością ułatwienie dla menedżera. Zbudowanie zespołu nie kończy się w momencie zakończenia rekrutacji pracowników, jednak jest procesem, który nigdy nie powinien się zakończyć, dopóki dana osoba pełni funkcję menedżera.

 • Rozróżnianie grupy od zespołu
 • Definiowanie poszczególnych faz rozwoju zespołu
 • Określanie wyznaczników efektywności zespołu
 • Umiejętna współpraca w określonym, zespołowym celu
 • Narzędzia ułatwiające budowanie efektywnego zespołu
 • Diagnozowanie własnego stylu kierowania oraz dobieranie odpowiedniego stylu do danej sytuacji
 • Praktyczne rozwinięcie umiejętności budowania zespołu

DLA PRACODAWCY

 • poznanie narzędzi niezbędnych do budowy skutecznego zespołu
 • zwiększenie świadomości prawidłowej komunikacji, a tym samym poprawa komunikacji
  w zespole
 • wiedza na temat faz budowania zespołu, co pozwoli zapobiegać lub odpowiednio reagować na zachowania pracowników
 • wykorzystanie i świadome stosowanie ról w grupie
 • poznanie metod rozwiązywania konfliktów i wprowadzenie konstruktywnej atmosfery do realizacji projektów i celów

DLA PRACOWNIKA

 • zdobycie umiejętności tworzenia i budowania mocnego zespołu
 • świadomość jakości pracy zespołowej
 • wypracowanie zasad skutecznej współpracy w zespole
 • doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • poznanie konstruktywnej metody rozwiązywania konfliktów
+ Czym jest budowanie zespołu

Budowanie zespołu nie jest łatwym procesem, natomiast świadomość poszczególnych etapów budowania zespołu oraz całej istoty tego procesu stanowi z pewnością ułatwienie dla menedżera. Zbudowanie zespołu nie kończy się w momencie zakończenia rekrutacji pracowników, jednak jest procesem, który nigdy nie powinien się zakończyć, dopóki dana osoba pełni funkcję menedżera.

+ Cele budowania zespołu
 • Rozróżnianie grupy od zespołu
 • Definiowanie poszczególnych faz rozwoju zespołu
 • Określanie wyznaczników efektywności zespołu
 • Umiejętna współpraca w określonym, zespołowym celu
 • Narzędzia ułatwiające budowanie efektywnego zespołu
 • Diagnozowanie własnego stylu kierowania oraz dobieranie odpowiedniego stylu do danej sytuacji
 • Praktyczne rozwinięcie umiejętności budowania zespołu
+ Korzyści z budowania zespołu

DLA PRACODAWCY

 • poznanie narzędzi niezbędnych do budowy skutecznego zespołu
 • zwiększenie świadomości prawidłowej komunikacji, a tym samym poprawa komunikacji
  w zespole
 • wiedza na temat faz budowania zespołu, co pozwoli zapobiegać lub odpowiednio reagować na zachowania pracowników
 • wykorzystanie i świadome stosowanie ról w grupie
 • poznanie metod rozwiązywania konfliktów i wprowadzenie konstruktywnej atmosfery do realizacji projektów i celów

DLA PRACOWNIKA

 • zdobycie umiejętności tworzenia i budowania mocnego zespołu
 • świadomość jakości pracy zespołowej
 • wypracowanie zasad skutecznej współpracy w zespole
 • doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • poznanie konstruktywnej metody rozwiązywania konfliktów