Asertywność menedżera

Integracja dla firm

Nasze szkolenie pozwala uczestnikom rozpoznać własny styl zachowania oraz zdobyć umiejętności niezbędne w budowaniu asertywności. Pomaga także na asertywne udzielanie i przyjmowanie pochwał oraz krytyki, na odmawianie innym osobom, ułatwi także szeroko rozumianą komunikację z innymi osobami, pracownikami, Klientami, przełożonymi.

Słowo „asertywność” stało się w ostatnim czasie bardzo modnym słowem. Mimo to wiele osób myli asertywność z mówieniem „nie”, a to niekompletne wyobrażenie. Asertywność jest sposobem zachowania, poprzez który wyrażamy myśli, uczucia i życzenia, dbając jednocześnie o poszanowanie praw drugiej strony. Pomaga także uzyskać to, czego oczekujemy, ale nigdy kosztem innych osób. Asertywność nie jest cechą osobowości, zatem można się jej nauczyć.

 • Rozróżnianie różnych stylów zachowań
 • Rozpoznawanie własnych reakcji i barier
 • Umiejętność wytyczanie granic
 • Budowanie komunikatu asertywnego
 • Umiejętność doboru adekwatnej reakcji w stosunku do konkretnego zachowania Klienta

DLA PRACODAWCY

 • pracownicy wyrażają swoje opinie i prośby w sposób jasny i uczciwy
 • komunikacja pomiędzy szefem a zespołem przebiega w sposób otwarty
 • spadek liczby konfliktów
 • wzrost pewności siebie pracowników i wiary w ich własne możliwości

DLA PRACOWNIKA

 • zdobycie umiejętności postępowania w zgodzie ze sobą
 • jasne komunikowanie swoich postaw, opinii, uczuć
 • opanowanie zasad obrony przed krytyką i zdobycie umiejętności skutecznej argumentacji własnych poglądów
 • dopasowanie formy wypowiedzi do sytuacji i rozmówcy
 • kontrola stresu, czynnika obniżającego poczucie własnej wartości
 • unikanie konfliktów
 • wzrost pewności siebie, otwartości
+ Czym jest asertywność menedżera

Słowo „asertywność” stało się w ostatnim czasie bardzo modnym słowem. Mimo to wiele osób myli asertywność z mówieniem „nie”, a to niekompletne wyobrażenie. Asertywność jest sposobem zachowania, poprzez który wyrażamy myśli, uczucia i życzenia, dbając jednocześnie o poszanowanie praw drugiej strony. Pomaga także uzyskać to, czego oczekujemy, ale nigdy kosztem innych osób. Asertywność nie jest cechą osobowości, zatem można się jej nauczyć.

+ Cele szkolenia z asertywności menedżera
 • Rozróżnianie różnych stylów zachowań
 • Rozpoznawanie własnych reakcji i barier
 • Umiejętność wytyczanie granic
 • Budowanie komunikatu asertywnego
 • Umiejętność doboru adekwatnej reakcji w stosunku do konkretnego zachowania Klienta
+ Korzyści z asertywności menedżera

DLA PRACODAWCY

 • pracownicy wyrażają swoje opinie i prośby w sposób jasny i uczciwy
 • komunikacja pomiędzy szefem a zespołem przebiega w sposób otwarty
 • spadek liczby konfliktów
 • wzrost pewności siebie pracowników i wiary w ich własne możliwości

DLA PRACOWNIKA

 • zdobycie umiejętności postępowania w zgodzie ze sobą
 • jasne komunikowanie swoich postaw, opinii, uczuć
 • opanowanie zasad obrony przed krytyką i zdobycie umiejętności skutecznej argumentacji własnych poglądów
 • dopasowanie formy wypowiedzi do sytuacji i rozmówcy
 • kontrola stresu, czynnika obniżającego poczucie własnej wartości
 • unikanie konfliktów
 • wzrost pewności siebie, otwartości