Job Coaching

Zadaniem coachingu jest wsparcie Klienta bądź jego pracowników w rozwoju osobistym oraz zawodowym, tym samym poprawiając efektywność ich działań oraz ułatwiając realizację postawionych celów.

 

Praca Coacha z Klientami obejmuje szeroki zakres zagadnień takich jak: biznes, rozwój kariery, finanse, zdrowie czy relacje interpersonalne.

 

WAŻNE: Coach nie tworzy nowych „zasobów” w Kliencie, a jedynie wydobywa na wierzch te umiejętności, które Klient już posiada.

Business Coaching

Pomaga odnaleźć swoją drogę

Celem job coachingu jest wsparcie osób, które są w sytuacji zmiany – poszukują nowego zatrudnienia i/lub nowych wyzwań, a także w trudnej sytuacji zawodowej.

Wsparcie motywacyjne

Job Coach motywuje Klienta do działania, do przekładania marzeń zawodowych na konkretne cele, pomaga budować pewność siebie.

Wsparcie merytoryczne

Job Coach pełni również funkcję doradcy – pomaga np. przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, stworzyć dokumenty aplikacyjne.

W obliczu ciągłych zmian na rynku pracy, stawania przed ważnymi decyzjami zawodowymi, wzrasta potrzeba wsparcia i rozwoju osobistego. Job coaching stanowi praktyczne przygotowanie indywidualne i grupowe osób znajdujących się w sytuacji zmiany – czy to poszukiwania pracy czy też rozwoju osobistego. Ten rodzaj coachingu ma na celu rozwój indywidualnych zasobów jednostki oraz jej wsparcie w trakcie przekładania marzeń na cele zawodowe i sprecyzowane działanie, które pomoże je osiągnąć.

 

Job Coach jest osobą wyszkoloną w pomaganiu innym w formułowaniu celów zawodowych. Nawet przy niesprecyzowanych planach, bliska współpraca z job coachem ułatwi określenie, w którą stroną skierować swoją karierą. Dobry job coach pełni równocześnie cztery role: motywatora, orędownika zmian, kreatora pewności siebie (confidence builder) i doradcy – dysponuje wiedzą o funkcjonowaniu rynku pracy, pomoże stworzyć dokumenty aplikacyjne, przygotować się do spotkania z rekruterem i/lub zbudować odpowiedni wizerunek w sieci.

 

Nieważne czy dopiero rozpoczyna się karierę zawodową czy funkcjonuje się już długo na rynku pracy. Job coach pomoże podjąć najlepsze decyzje zawodowe oraz wesprze w określeniu satysfakcjonującego kierunku dalszego rozwoju.

+ Job Coaching

W obliczu ciągłych zmian na rynku pracy, stawania przed ważnymi decyzjami zawodowymi, wzrasta potrzeba wsparcia i rozwoju osobistego. Job coaching stanowi praktyczne przygotowanie indywidualne i grupowe osób znajdujących się w sytuacji zmiany – czy to poszukiwania pracy czy też rozwoju osobistego. Ten rodzaj coachingu ma na celu rozwój indywidualnych zasobów jednostki oraz jej wsparcie w trakcie przekładania marzeń na cele zawodowe i sprecyzowane działanie, które pomoże je osiągnąć.

 

Job Coach jest osobą wyszkoloną w pomaganiu innym w formułowaniu celów zawodowych. Nawet przy niesprecyzowanych planach, bliska współpraca z job coachem ułatwi określenie, w którą stroną skierować swoją karierą. Dobry job coach pełni równocześnie cztery role: motywatora, orędownika zmian, kreatora pewności siebie (confidence builder) i doradcy – dysponuje wiedzą o funkcjonowaniu rynku pracy, pomoże stworzyć dokumenty aplikacyjne, przygotować się do spotkania z rekruterem i/lub zbudować odpowiedni wizerunek w sieci.

 

Nieważne czy dopiero rozpoczyna się karierę zawodową czy funkcjonuje się już długo na rynku pracy. Job coach pomoże podjąć najlepsze decyzje zawodowe oraz wesprze w określeniu satysfakcjonującego kierunku dalszego rozwoju.