High performance team coaching

Zadaniem coachingu jest wsparcie Klienta bądź jego pracowników w rozwoju osobistym oraz zawodowym, tym samym poprawiając efektywność ich działań oraz ułatwiając realizację postawionych celów.

 

Praca Coacha z Klientami obejmuje szeroki zakres zagadnień takich jak: biznes, rozwój kariery, finanse, zdrowie czy relacje interpersonalne.

 

WAŻNE: Coach nie tworzy nowych „zasobów” w Kliencie, a jedynie wydobywa na wierzch te umiejętności, które Klient już posiada.

Business Coaching

Wysoka wydajność

Wzrost wydajności zespołu i umożliwienie mu osiągania najwyższych wyników biznesowych to podstawowe założenie HPTC.

Pełen potencjał

HPTC skierowany jest nie tylko do najlepszych zespołów, ale również do tych, z których chcemy wydobyć maksymalny potencjał.

Rozwój zespołu i jednostki

High Performance Team Coaching (HPTC) jest metodą wpływającą na rozwój organizacji. Koncentruje się na działających w niej zespołach czy to rzeczywistych czy też wirtualnych, które są mocno skupione na swoich celach i które osiągają najwyższe wyniki biznesowe. Podstawowym założeniem HPTC jest osiąganie przez dany zespół wyników lepszych od wszystkich “zwykłych” zespołów.

 

Ideą HPTC jest pomoc zespołowi w osiągnięciu maksymalnego potencjału. Członkowie zespołu High Performance muszą stać się czymś więcej niż samodzielnymi jednostkami – grupą pracującą jako jeden organizm.

 

Jesteśmy świadomi, że droga do idealnej wydajności zespołu jest pełna przeszkód, dlatego nasi coachowie pomogą zespołom odkryć konkretny, transparentny cel, wypracować solidne narzędzia oceny wydajności oraz wyznaczyć liderów. Zespoły skupione na konkretnych zadaniach, których pracę można łatwo monitorować i ocenić pracują zdecydowanie bardziej optymalnie. Dobry i odpowiedzialny lider wzmacnia ten efekt.

 

HPTC rozwinie w zespole: efektywne podejmowanie decyzji, otwartą i przejrzystą komunikację, szacunek do różnorodności, zaufanie, zarządzanie konfliktami, zrozumienie roli i odpowiedzialności każdego członka zespołu. Wpłynie także pozytywnie na atmosferę w zespole. Najważniejszą ideą zespołu High Performance jest jednak osiągnięcie razem czegoś więcej, niż każdy mógłby osiągnąć samodzielnie.

+ Business Coaching

High Performance Team Coaching (HPTC) jest metodą wpływającą na rozwój organizacji. Koncentruje się na działających w niej zespołach czy to rzeczywistych czy też wirtualnych, które są mocno skupione na swoich celach i które osiągają najwyższe wyniki biznesowe. Podstawowym założeniem HPTC jest osiąganie przez dany zespół wyników lepszych od wszystkich “zwykłych” zespołów.

 

Ideą HPTC jest pomoc zespołowi w osiągnięciu maksymalnego potencjału. Członkowie zespołu High Performance muszą stać się czymś więcej niż samodzielnymi jednostkami – grupą pracującą jako jeden organizm.

 

Jesteśmy świadomi, że droga do idealnej wydajności zespołu jest pełna przeszkód, dlatego nasi coachowie pomogą zespołom odkryć konkretny, transparentny cel, wypracować solidne narzędzia oceny wydajności oraz wyznaczyć liderów. Zespoły skupione na konkretnych zadaniach, których pracę można łatwo monitorować i ocenić pracują zdecydowanie bardziej optymalnie. Dobry i odpowiedzialny lider wzmacnia ten efekt.

 

HPTC rozwinie w zespole: efektywne podejmowanie decyzji, otwartą i przejrzystą komunikację, szacunek do różnorodności, zaufanie, zarządzanie konfliktami, zrozumienie roli i odpowiedzialności każdego członka zespołu. Wpłynie także pozytywnie na atmosferę w zespole. Najważniejszą ideą zespołu High Performance jest jednak osiągnięcie razem czegoś więcej, niż każdy mógłby osiągnąć samodzielnie.