Executive coaching

Business Coaching

Zadaniem coachingu jest wsparcie Klienta bądź jego pracowników w rozwoju osobistym oraz zawodowym, tym samym poprawiając efektywność ich działań oraz ułatwiając realizację postawionych celów.

 

Praca Coacha z Klientami obejmuje szeroki zakres zagadnień takich jak: biznes, rozwój kariery, finanse, zdrowie czy relacje interpersonalne.

 

WAŻNE: Coach nie tworzy nowych „zasobów” w Kliencie, a jedynie wydobywa na wierzch te umiejętności, które Klient już posiada.

Niedyrektywne podejście

Zmian ma dokonać osoba poddana procesowi coachingu – Klient, nie coach. Zadaniem coacha jest wsparcie poprzez ułatwienie wyciągnięcia wiedzy z doświadczeń zdobytych na przestrzeni lat.

Skierowany do kadry zarządzającej

Executive coaching ma na celu rozwój umiejętności i zwiększenie efektywności działania osób na stanowiskach managerskich.

Rola Executive Coacha

Zadaniem coacha jest wsparcie poprzez ułatwienie wyciągnięcia wniosków / wypracowania rozwiązań z posiadanej wiedzy i doświadczeń nabytych przez Klienta.

Executive coaching to usługa skierowana do osób pracujących na stanowiskach kierowniczych. Podstawowym zadaniem coacha w executive coachingu jest pobudzenie u Klienta potrzeby samodoskonalenia i odkrywania siebie poprzez stawianie mu silnie oddziałujących pytań, bądź poprzez sugerowanie myślowych i życiowych eksperymentów. Takie działania prowadzą do nauki poprzez doświadczenia i wypracowanie nowego podejścia do sytuacji zawodowych.

 

Nasi coachowie indywidualnie dostosowują zadania i rozwiązania do Klienta, co gwarantuje spersonalizowane sesje i wysoką skuteczność działań coachingowych.

 

Executive coaching stosuje się zazwyczaj aby osiągnąć jasno określone cele. Rozwój zawodowy, poprawa zdolności komunikacyjnych oraz interpersonalnych, lepsze zarządzanie, poprawa efektywności organizowania, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, ale również budowania skutecznego zespołu w organizacji.

+ Executive Coaching

Executive coaching to usługa skierowana do osób pracujących na stanowiskach kierowniczych. Podstawowym zadaniem coacha w executive coachingu jest pobudzenie u Klienta potrzeby samodoskonalenia i odkrywania siebie poprzez stawianie mu silnie oddziałujących pytań, bądź poprzez sugerowanie myślowych i życiowych eksperymentów. Takie działania prowadzą do nauki poprzez doświadczenia i wypracowanie nowego podejścia do sytuacji zawodowych.

 

Nasi coachowie indywidualnie dostosowują zadania i rozwiązania do Klienta, co gwarantuje spersonalizowane sesje i wysoką skuteczność działań coachingowych.

 

Executive coaching stosuje się zazwyczaj aby osiągnąć jasno określone cele. Rozwój zawodowy, poprawa zdolności komunikacyjnych oraz interpersonalnych, lepsze zarządzanie, poprawa efektywności organizowania, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, ale również budowania skutecznego zespołu w organizacji.