Coaching biznesowy

Zadaniem coachingu jest wsparcie Klienta bądź jego pracowników w rozwoju osobistym oraz zawodowym, tym samym poprawiając efektywność ich działań oraz ułatwiając realizację postawionych celów.

 

Praca Coacha z Klientami obejmuje szeroki zakres zagadnień takich jak: biznes, rozwój kariery, finanse, zdrowie czy relacje interpersonalne.

 

WAŻNE: Coach nie tworzy nowych „zasobów” w Kliencie, a jedynie wydobywa na wierzch te umiejętności, które Klient już posiada.

Business Coaching

Indywidualny i grupowy

Business coaching może być narzędziem wykorzystywanym zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Zróżnicowany i dopasowany

Business Coaching to nie powielanie tych samych schematów, ale praca indywidualna, zawsze odnosząca się do potrzeb Klienta.

Rola Business Coacha

Pomoc i wsparcie w określeniu celów biznesowych, w budowaniu planów długo- i krótkoterminowych, w alokacji zasobów.

Świat pędzi do przodu, rozwija się. To samo dotyczy biznesu – nowinki technologiczne, zmiany i innowacje branżowe, nowe strategie. Business coaching staje naprzeciw tym wyzwaniom.

 

Business coaching może przypominać doradztwo, jednakże podstawową różnicą jest fakt, że stara się pokazać osobie decydującej, jakie są powody problemów występujących w firmie i w jaki sposób sobie z nimi radzić. Doświadczeni coachowie pomagają tworzyć plany długo- i krótkoterminowe, uwzględniające cele i strategię dla rozwiązań biznesowych w wielu obszarach, w tym tych najczęściej pomijanych.

 

Business coaching jest dobrym rozwiązaniem, zarówno dla jednostek, jak i dla zespołów. Poprawia produktywność, motywację, obiektywizm oceny oraz wyniki. Pomaga m. in. podejmować decyzje i implementować rozwiązania. Wspomaga umiejętne przekierowanie zasobów tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

+ Business Coaching

Świat pędzi do przodu, rozwija się. To samo dotyczy biznesu – nowinki technologiczne, zmiany i innowacje branżowe, nowe strategie. Business coaching staje naprzeciw tym wyzwaniom.

 

Business coaching może przypominać doradztwo, jednakże podstawową różnicą jest fakt, że stara się pokazać osobie decydującej, jakie są powody problemów występujących w firmie i w jaki sposób sobie z nimi radzić. Doświadczeni coachowie pomagają tworzyć plany długo- i krótkoterminowe, uwzględniające cele i strategię dla rozwiązań biznesowych w wielu obszarach, w tym tych najczęściej pomijanych.

 

Business coaching jest dobrym rozwiązaniem, zarówno dla jednostek, jak i dla zespołów. Poprawia produktywność, motywację, obiektywizm oceny oraz wyniki. Pomaga m. in. podejmować decyzje i implementować rozwiązania. Wspomaga umiejętne przekierowanie zasobów tam, gdzie są najbardziej potrzebne.