Badanie satysfakcji Klienta

Obszar badawczy to propozycja działań umożliwiających dokonanie diagnozy sytuacji na podstawie, zgromadzonych w rzetelny sposób, danych.

 

Badanie może zostać przeprowadzone wewnątrz organizacji i mieć za cel określenie poziomu satysfakcji pracowników, potrzeb szkoleniowych, efektywności podjętych działań rozwojowych czy standardów obsługi Klienta. Badania mogą również dotyczyć środowiska zewnętrznego organizacji i elementów tj. satysfakcji Klienta.

 

Wybór rodzaju badania zależy od jego celu – do czego mają zostać wykorzystane zgromadzone informacje.

Assessment Center

Nie realizujemy projektów, które są niezgodne z etyką biznesową.

Badanie satysfakcji Klienta

Badanie satysfakcji Klienta (BSK) pozwala na ocenę jakości obsługi Klienta oraz na uzyskanie informacji o oczekiwaniach i potrzebach Klientów. Dzięki danym uzyskanym z badania satysfakcji Klienta można również wyciągnąć wnioski o źródłach przeszkód czy też powodzeń, a także o relacjach pomiędzy firmą a jej Klientami.

 

Poprzez BSK można monitorować sposób pracy i dzięki temu ją usprawniać, a co za tym idzie – odpowiadać na potrzeby Klientów, zwiększać jego satysfakcję ze współpracy oraz podnosić jakość oferowanych produktów czy usług.

 

Badanie takie jest narzędziem, które pomaga zmierzyć poziom zadowolenia Klientów z produktów czy usług. Może obejmować różne obszary badania: od tych dotyczących produktu bądź usługi, poprzez jakość relacji pomiędzy pracownikami firmy a pracownikami Klienta, na informacjach dotyczących oczekiwań Klienta kończąc.

 

Badanie takie może mieć rozmaite formy: 

 • kwestionariusza ankiety,
 • wywiadu pogłębionego (IDI),
 • lub wywiadu telefonicznego (CATI).

Można w firmie przeprowadzić również badanie kompetencji pracowników, a wyniki takiego badania skorelować z wynikami badania satysfakcji Klienta.

 • Ocena poziomu satysfakcji Klienta z produktów/usług i jakości współpracy
 • Poznanie opinii Klienta
 • Zmierzenie oczekiwań i potrzeb Klientów
 • Weryfikacja postrzegania firmy (w zestawieniu z naszymi działaniami w zakresie budowania wizerunku firmy)
 • Zbadanie zapotrzebowania na nowe produkty bądź usługi, które dana firma planuje wdrażać/rozwijać.

DLA PRACODAWCY

 • Diagnoza poziomu satysfakcji/zadowolenia Klienta
 • Uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej oferowanych produktów i usług
 • Udoskonalanie oraz wdrażanie nowych produktów i usług
 • Poprawa standardów obsługi Klienta
 • Identyfikacja potrzeb Klienta
 • Poprawa wizerunku firmy, budowanie marki
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej dzięki jasnym informacjom uzyskiwanym bezpośrednio od Klientów
 • Zwiększenie wydajności pracowników poprzez jasny kierunek działania i oczekiwania stawiane przed nimi

 

DLA PRACODAWCY

 • Możliwość rozwoju własnych kompetencji dotyczących aspektów współpracy z Klientem
 • Poznanie poziomu zadowolenia poszczególnych Klientów
 • Uzyskanie informacji o oczekiwaniach Klientów
 • Przejrzysty kierunek działania i koncentracja energii adekwatna do potrzeb Klienta i rynku
 • Zwiększenie motywacji do pracy poprzez jasne oczekiwania firmy
+ CZYM JEST BADANIE

Badanie satysfakcji Klienta (BSK) pozwala na ocenę jakości obsługi Klienta oraz na uzyskanie informacji o oczekiwaniach i potrzebach Klientów. Dzięki danym uzyskanym z badania satysfakcji Klienta można również wyciągnąć wnioski o źródłach przeszkód czy też powodzeń, a także o relacjach pomiędzy firmą a jej Klientami.

 

Poprzez BSK można monitorować sposób pracy i dzięki temu ją usprawniać, a co za tym idzie – odpowiadać na potrzeby Klientów, zwiększać jego satysfakcję ze współpracy oraz podnosić jakość oferowanych produktów czy usług.

 

Badanie takie jest narzędziem, które pomaga zmierzyć poziom zadowolenia Klientów z produktów czy usług. Może obejmować różne obszary badania: od tych dotyczących produktu bądź usługi, poprzez jakość relacji pomiędzy pracownikami firmy a pracownikami Klienta, na informacjach dotyczących oczekiwań Klienta kończąc.

 

Badanie takie może mieć rozmaite formy: 

 • kwestionariusza ankiety,
 • wywiadu pogłębionego (IDI),
 • lub wywiadu telefonicznego (CATI).

Można w firmie przeprowadzić również badanie kompetencji pracowników, a wyniki takiego badania skorelować z wynikami badania satysfakcji Klienta.

+ CELE BADANIA
 • Ocena poziomu satysfakcji Klienta z produktów/usług i jakości współpracy
 • Poznanie opinii Klienta
 • Zmierzenie oczekiwań i potrzeb Klientów
 • Weryfikacja postrzegania firmy (w zestawieniu z naszymi działaniami w zakresie budowania wizerunku firmy)
 • Zbadanie zapotrzebowania na nowe produkty bądź usługi, które dana firma planuje wdrażać/rozwijać.
+ KORZYŚCI Z BADANIA

DLA PRACODAWCY

 • Diagnoza poziomu satysfakcji/zadowolenia Klienta
 • Uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej oferowanych produktów i usług
 • Udoskonalanie oraz wdrażanie nowych produktów i usług
 • Poprawa standardów obsługi Klienta
 • Identyfikacja potrzeb Klienta
 • Poprawa wizerunku firmy, budowanie marki
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej dzięki jasnym informacjom uzyskiwanym bezpośrednio od Klientów
 • Zwiększenie wydajności pracowników poprzez jasny kierunek działania i oczekiwania stawiane przed nimi

 

DLA PRACODAWCY

 • Możliwość rozwoju własnych kompetencji dotyczących aspektów współpracy z Klientem
 • Poznanie poziomu zadowolenia poszczególnych Klientów
 • Uzyskanie informacji o oczekiwaniach Klientów
 • Przejrzysty kierunek działania i koncentracja energii adekwatna do potrzeb Klienta i rynku
 • Zwiększenie motywacji do pracy poprzez jasne oczekiwania firmy