Badanie efektywności ZZL

Wydatki poniesione na szkolenia i inne działania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi traktowane są często wyłącznie jak koszty pomniejszające wynik finansowy. Rzadko myśli się o nich w kategoriach inwestycji.

 

Istotnym powodem, dla którego tak się dzieje jest fakt, że w firmie brakuje wiedzy i narzędzi do tego, by móc dowieść o zwrotności i korzyściach płynących z działań i programów podejmowanych w obszarze funkcji personalnej.

Assessment Center

Nie realizujemy projektów, które są niezgodne z etyką biznesową.

Badanie efektywności szkoleń

 • Diagnoza cyklu szkoleniowego w organizacji (od badania potrzeb szkoleniowych po ocenę efektywności) – udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak procesy te są obecnie realizowane
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron w obszarze szkoleń w organizacji
 • Ocena efektywności wytypowanych programów szkoleniowych przy wykorzystaniu adekwatnej do diagnozowanej sytuacji metody
 • Opracowanie zestawu rekomendacji dla firmy, a w szczególności prowadzonych przez nią działań szkoleniowych.
 • Informacje na temat mocnych i słabych stron funkcji personalnej
 • Informacje o efektach generowanych przez dział personalny
 • Informacje na temat poziomu zwrotności inwestycji w HR
 • Rekomendacje w kierunku doskonalenia funkcji personalnej w firmie
+ CELE BADANIA
 • Diagnoza cyklu szkoleniowego w organizacji (od badania potrzeb szkoleniowych po ocenę efektywności) – udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak procesy te są obecnie realizowane
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron w obszarze szkoleń w organizacji
 • Ocena efektywności wytypowanych programów szkoleniowych przy wykorzystaniu adekwatnej do diagnozowanej sytuacji metody
 • Opracowanie zestawu rekomendacji dla firmy, a w szczególności prowadzonych przez nią działań szkoleniowych.
+ KORZYŚCI Z BADANIA
 • Informacje na temat mocnych i słabych stron funkcji personalnej
 • Informacje o efektach generowanych przez dział personalny
 • Informacje na temat poziomu zwrotności inwestycji w HR
 • Rekomendacje w kierunku doskonalenia funkcji personalnej w firmie