Assessment / Development Center

Prowadząc rekrutację na najbardziej wymagające stanowiska, rozmowa rekrutacyjna może nie wystarczyć. Podczas niedługiej rozmowy nawet doświadczony rekruter może mieć trudność z oceną rzeczywistych kompetencji, zdolności, umiejętności miękkich oraz cech osobowości potencjalnych kandydatów. Wiedza ta jest niezbędna, jeśli pracodawcy zależy na zrekrutowaniu jak najbardziej adekwatnego kandydata na oferowane stanowisko.

 

Oferujemy działom HR profesjonalną pomoc w przygotowaniu projektów Assessment Center / Development Center (AC/DC), które pozwolą pracodawcy poznać wcześniej sprecyzowane kompetencje i zachowania potencjalnych pracowników, jak również – w przypadku Development Center – wyznaczyć dalsze kierunki rozwoju danego pracownika.

Assessment Center/Development Center (AC/DC) to metody oceny kompetencji oraz potencjału zawodowego kandydatów lub obecnych pracowników do pracy na konkretne stanowisko. Badanie polega na obserwacji potencjalnego lub obecnego pracownika podczas wykonywania zadań indywidualnych i/lub grupowych opracowanych na podobieństwo rzeczywistych obowiązków pełnionych w organizacji.

 

AC/DC są metodami wielowymiarowymi, na obiektywizm których wpływają następujące czynniki: różnorodność kryteriów, różnorodność narzędzi, mnogość ocen oraz mnogość obserwatorów. To także najbardziej skuteczne metody rekrutowania osób o odpowiednich kompetencjach na dane stanowisko pracy.

 • Spotkanie organizacyjne, celem którego jest doprecyzowanie przebiegu AC/DC i mapy badanych kompetencji wraz z wyznacznikami behawioralnymi, oraz określenie poziomu pożądanego każdej kompetencji.
 • Przygotowanie zestawu narzędzi umożliwiających pomiar opisanych kompetencji
 • Realizacja procedury badawczej AC/DC
 • Przeprowadzenie testów psychometrycznych
 • Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów z kandydatami
 • Przekazanie informacji zwrotnych uczestnikom sesji AC/DC – indywidualny feedback
 • Spotkanie podsumowujące – przekazanie raportu i informacji zwrotnych firmie. Każdy z pracowników biorących udział w AC/DC otrzymuje indywidualną, pisemną i ustną, informację zwrotną. Jeden raport zbiorczy, pisemny, prezentujący potencjał każdego pracownika, otrzymuje firma.
 • Chęć zbadania więcej niż jednej kompetencji przydatnych w pracy na wybranym stanowisku
 • Weryfikacja zachowań kandydata podczas zadań przypominających codzienną pracę w firmie/organizacji
 • Możliwość skonfrontowania treści z życiorysu kandydata w zaaranżowanych sytuacjach typowych na konkretnym stanowisku
 • Chęć ustalenia mocnych i słabych stron kandydata lub obecnego pracownika (w przypadku badania obecnego pracownika istnieje możliwość planów
 • Troska o wysoki obiektywizm oceny kandydata – oceny dokonuje zespół niezależnych asesorów
+ Czym jest Assessment / Development Center

Assessment Center/Development Center (AC/DC) to metody oceny kompetencji oraz potencjału zawodowego kandydatów lub obecnych pracowników do pracy na konkretne stanowisko. Badanie polega na obserwacji potencjalnego lub obecnego pracownika podczas wykonywania zadań indywidualnych i/lub grupowych opracowanych na podobieństwo rzeczywistych obowiązków pełnionych w organizacji.

 

AC/DC są metodami wielowymiarowymi, na obiektywizm których wpływają następujące czynniki: różnorodność kryteriów, różnorodność narzędzi, mnogość ocen oraz mnogość obserwatorów. To także najbardziej skuteczne metody rekrutowania osób o odpowiednich kompetencjach na dane stanowisko pracy.

+ Przykładowe etapy naszego działania
 • Spotkanie organizacyjne, celem którego jest doprecyzowanie przebiegu AC/DC i mapy badanych kompetencji wraz z wyznacznikami behawioralnymi, oraz określenie poziomu pożądanego każdej kompetencji.
 • Przygotowanie zestawu narzędzi umożliwiających pomiar opisanych kompetencji
 • Realizacja procedury badawczej AC/DC
 • Przeprowadzenie testów psychometrycznych
 • Przeprowadzenie indywidualnych wywiadów z kandydatami
 • Przekazanie informacji zwrotnych uczestnikom sesji AC/DC – indywidualny feedback
 • Spotkanie podsumowujące – przekazanie raportu i informacji zwrotnych firmie. Każdy z pracowników biorących udział w AC/DC otrzymuje indywidualną, pisemną i ustną, informację zwrotną. Jeden raport zbiorczy, pisemny, prezentujący potencjał każdego pracownika, otrzymuje firma.
+ Kiedy skorzystać z Assessment / Development Center
 • Chęć zbadania więcej niż jednej kompetencji przydatnych w pracy na wybranym stanowisku
 • Weryfikacja zachowań kandydata podczas zadań przypominających codzienną pracę w firmie/organizacji
 • Możliwość skonfrontowania treści z życiorysu kandydata w zaaranżowanych sytuacjach typowych na konkretnym stanowisku
 • Chęć ustalenia mocnych i słabych stron kandydata lub obecnego pracownika (w przypadku badania obecnego pracownika istnieje możliwość planów
 • Troska o wysoki obiektywizm oceny kandydata – oceny dokonuje zespół niezależnych asesorów