Mama znowu w akcji

Szkolenie to będzie miało charakter warsztatu z elementami facylitacji. Prowadzone będzie z wykorzystaniem m.in. poniższych metod:

– burza mózgów,

– dyskusja moderowana,

– ćwiczenia indywidualne,

– trening umiejętności praktycznych,

– wymiana doświadczeń,

– symulacje,

– mini wykłady.

Z doświadczenia wiemy, że mamy wracające po urlopie macierzyńskim potrzebują uświadomić sobie, ile  w nich jest doświadczenia, wiedzy i potencjału. Potrzebują również pewności siebie oraz podwyższenia swojej samooceny. Chcemy, żeby udział w warsztacie pozwolił im nabrać przekonania, że mają wpływ na to, jak będzie im się pracowało po dłuższej przerwie. Formuła warsztatu jest zbudowana w dużej mierze z wykorzystaniem dobrych praktyk onboardingu.

 • Przekazanie wiedzy i trening umiejętności ułatwiających adaptację kobiet powracających po urlopie macierzyńskim do pracy oraz kobiet, które są czynne zawodowo i mają małe dzieci.
 • Wypracowanie dobrych praktyk wspierających kobiety powracające po urlopie macierzyńskim.
 • Wzmocnienie samooceny oraz pewności siebie kobiet, które łączą na co dzień wiele ról.
 • Odkrycie swojego potencjału (osobistego i zawodowego).
 • Ustalenie swoich wartości z odniesieniem do roli zawodowej.
 • Nauczenie się jak dbać o swoje granice, nie raniąc innych.
 • Udoskonalenie porozumiewania się z innymi.
 • Zaplanowanie krok po kroku swoich celów i priorytetów, uzyskanie gotowego planu działania.
 • Ustalenie swoich przestrzeni czasowych, by mieć więcej czasu i łączyć role Mamy oraz Pracownika.
 • Świadome kształtowanie pewności siebie.
+ Cele szkolenia
 • Przekazanie wiedzy i trening umiejętności ułatwiających adaptację kobiet powracających po urlopie macierzyńskim do pracy oraz kobiet, które są czynne zawodowo i mają małe dzieci.
 • Wypracowanie dobrych praktyk wspierających kobiety powracające po urlopie macierzyńskim.
 • Wzmocnienie samooceny oraz pewności siebie kobiet, które łączą na co dzień wiele ról.
+ Korzyści ze szkolenia
 • Odkrycie swojego potencjału (osobistego i zawodowego).
 • Ustalenie swoich wartości z odniesieniem do roli zawodowej.
 • Nauczenie się jak dbać o swoje granice, nie raniąc innych.
 • Udoskonalenie porozumiewania się z innymi.
 • Zaplanowanie krok po kroku swoich celów i priorytetów, uzyskanie gotowego planu działania.
 • Ustalenie swoich przestrzeni czasowych, by mieć więcej czasu i łączyć role Mamy oraz Pracownika.
 • Świadome kształtowanie pewności siebie.