HR Business Partner

Funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji przechodziła i nadal przechodzi zmiany. W literaturze zmiany te są wyróżnione jako fazy rozwoju ZZL. Najczęściej wskazywanym obecnie kierunkiem rozwoju komórek odpowiedzialnych za realizację procesów HR-owych jest stawanie się partnerem strategicznym dla najwyższego kierownictwa.

 

HR Business Partner to idea i jednocześnie poziom rozwoju, jaki  osiąga dział ZZL w organizacji. Wiąże się on z uczestniczeniem specjalistów ds. HR w tworzeniu strategii ogólnej w przedsiębiorstwie oraz współdecydowaniem służb personalnych w ważnych sprawach dotyczących całej organizacji. Usługa świadczona przez HSB sprowadza się do wspierania działów ZZL w tej transformacji i osiągnięciu docelowego poziomu rozwoju, jakim jest bycie partnerem biznesowym dla najwyższego kierownictwa.

 Usługa polega na diagnozie sytuacji w obszarze funkcji HR w organizacji pod kątem pełnionej w organizacji roli rozumianej jako zestaw uprawnień i obowiązków wynikających z pozycji zajmowanej w strukturze przedsiębiorstwa. Zebrany materiał zostanie poddany ocenie, a następnie sformułowane zostaną konkretne rekomendacje, które umożliwią osiągnięcie celu, jakim jest osiągnięcie statusu HR Business Partnera.

 

Usługa rekomendowana jest organizacjom, w których realizowane są procesy restrukturyzacji oraz tym, w których strategia rozwoju zakłada rozwój działalności przedsiębiorstwa (zwiększanie swoich rozmiarów, wchodzenie na nowe rynki itp.).

 

Korzyści z wdrożenia usługi: wzrost efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, dzięki lepszemu dopasowaniu strategii ZZL do założeń strategicznych na poziomie całej organizacji.