Fabryka robotów

Development Center

Warsztaty Lean, w których uczestnicy biorą aktywny udział w rozwiązywaniu zadań i zagadek. Warsztaty składają się z różnych bloków tematycznych, które mają symulować autentyczne wydarzenia, problemy w przedsiębiorstwie.
Wskazówki i rady, jak zachowywać się w konkretnych sytuacjach wychodzą niemal od samych uczestników, dzięki aktywnemu uczestniczeniu oraz doświadczonemu i zaangażowanemu trenerowi.

 • Spojrzenie na przedsiębiorstwo jak na cały organizm, zależny od wszystkich jego elementów.
 • Przekazanie sposobów na usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa i zwiększenia efektywności trwających procesów.
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat identyfikacji problemów dnia codziennego,
  strata, marnotrawstwo w procesach przedsiębiorstwa oraz sposobów na ich eliminację przy wykorzystaniu narzędzi Lean.
 • Wykazanie, w jaki sposób Lean Manufacturing wpływa na redukcję strat i wzrost efektywności.
 • Poznanie narzędzi Lean, np. 5S, SMED, Kanban, wizualizacja, Poka Yoke.
 • Zwiększenie motywacji indywidualnej i zespołowej; poznanie narzędzi pobudzających zaangażowanie we wszystkich pracownikach przedsiębiorstwa – Kaizen.
+ Cele warsztatu
 • Spojrzenie na przedsiębiorstwo jak na cały organizm, zależny od wszystkich jego elementów.
 • Przekazanie sposobów na usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa i zwiększenia efektywności trwających procesów.
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat identyfikacji problemów dnia codziennego,
  strata, marnotrawstwo w procesach przedsiębiorstwa oraz sposobów na ich eliminację przy wykorzystaniu narzędzi Lean.
+ Korzyści warsztatu
 • Wykazanie, w jaki sposób Lean Manufacturing wpływa na redukcję strat i wzrost efektywności.
 • Poznanie narzędzi Lean, np. 5S, SMED, Kanban, wizualizacja, Poka Yoke.
 • Zwiększenie motywacji indywidualnej i zespołowej; poznanie narzędzi pobudzających zaangażowanie we wszystkich pracownikach przedsiębiorstwa – Kaizen.