Etatyzacja i audyt stanowisk

Nieustanny wzrost konkurencji oraz dynamicznie zmieniający się rynek wywołują w przedsiębiorcach silną potrzebę optymalizacji kluczowych obszarów działalności. Po optymalizacji kosztów, modernizacji stosowanych technologii, uatrakcyjnieniu oferty biznesowej kolejnym istotnym obszarem gwarantującym poprawę wyników firmy jest etatyzacja, czyli optymalizacja struktury organizacyjnej.

Etatyzacja

Etatyzacja ma na celu określenie optymalnego, wymagalnego poziomu zatrudnienia na danym stanowisku w danej jednostce struktury organizacji. Pozwala wyeliminować przerosty zatrudnienia przy jednoczesnej gwarancji pełnej realizacji zadań czy planów postawionych tej jednostce.

 

Proces etatyzacji obejmuje 3 etapy: analizę, projektowanie i wdrożenie. Analiza etatyzacyjna dotyczy każdego stanowiska pracy i uwzględnia różnorodne czynniki wpływające na oczekiwany poziom zatrudnienia na tym stanowisku, m.in.:

 • poziom kompetencji i wydajność pracowników
 • wielkość produkcji i sezonowość
 • system planowania i organizowania procesów pracy

ETAP 1 – analiza

 

Obejmuje badania diagnostyczne w przedsiębiorstwie, których celem jest zidentyfikowanie stanu istniejącego w obszarze pracy realizowanej na wszystkich stanowiskach. Etap ten jest ukierunkowany na określenie sytuacji badanego przedsiębiorstwa; składają się na niego następujące kroki:

 • Analiza stanu obecnego
 • Określenie kolejności wykonywania zadań
 • Analiza pracochłonności poszczególnych procesów
 • Analiza jednostkowych poziomów pracochłonności i ich porównanie.
 • Analiza częstotliwości realizacji zadań (powtarzalność zadań)

 

ETAP 2 – projektowanie

 

 • Opracowanie wyników badań (analiza ilościowa i jakościowa)
 • Opracowanie projektu usprawnień
 • Przygotowanie do wdrożenia zmian – opracowanie harmonogramu wdrożenia

 

ETAP 3 – wdrożenie

 • Spotkanie podsumowujące
 • Asysta i wsparcie konsultantów HSB w procesie wdrożenia działań (przy mocnym zaangażowaniu i współpracy Zarządu, kadry kierowniczej i działu HR)
 • Dynamiczny rozwój firmy
 • Wdrożenie nowej strategii biznesowej
 • Wdrożenie nowych technologii i/lub nowego produktu
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • Zmniejszony popyt na oferowane produkty/usługi (sezonowość oferty)
 • Fuzja i przejęcia
 • Przerosty zatrudnienia
 • Spowolnienie gospodarcze

DLA PRACODAWCÓW

 • optymalizacja poziomu zatrudnienia
 • poprawa efektywnego wykorzystania czasu pracy
 • utworzenie zespołów zadaniowych
 • uprawnienie procesów wewnętrznych i zewnętrznych
 • dopasowanie zasobów
 • optymalizacja kosztów
 • możliwość konkurowania z innymi podmiotami w danej grupie strategicznej
 • wzrost wydajności

 

DLA PRACOWNIKÓW

 • efektywna praca w zespołach zadaniowych
 • dialog i dobre relacje z pracodawcą
 • rozwój osobisty
 • informacja zwrotna nt. efektów i jakości swojej pracy
 • możliwość zaplanowania ścieżki rozwoju
+ CZYM JEST ETATYZACJA

Etatyzacja ma na celu określenie optymalnego, wymagalnego poziomu zatrudnienia na danym stanowisku w danej jednostce struktury organizacji. Pozwala wyeliminować przerosty zatrudnienia przy jednoczesnej gwarancji pełnej realizacji zadań czy planów postawionych tej jednostce.

 

Proces etatyzacji obejmuje 3 etapy: analizę, projektowanie i wdrożenie. Analiza etatyzacyjna dotyczy każdego stanowiska pracy i uwzględnia różnorodne czynniki wpływające na oczekiwany poziom zatrudnienia na tym stanowisku, m.in.:

 • poziom kompetencji i wydajność pracowników
 • wielkość produkcji i sezonowość
 • system planowania i organizowania procesów pracy
+ SPOSÓB REALIZACJI

ETAP 1 – analiza

 

Obejmuje badania diagnostyczne w przedsiębiorstwie, których celem jest zidentyfikowanie stanu istniejącego w obszarze pracy realizowanej na wszystkich stanowiskach. Etap ten jest ukierunkowany na określenie sytuacji badanego przedsiębiorstwa; składają się na niego następujące kroki:

 • Analiza stanu obecnego
 • Określenie kolejności wykonywania zadań
 • Analiza pracochłonności poszczególnych procesów
 • Analiza jednostkowych poziomów pracochłonności i ich porównanie.
 • Analiza częstotliwości realizacji zadań (powtarzalność zadań)

 

ETAP 2 – projektowanie

 

 • Opracowanie wyników badań (analiza ilościowa i jakościowa)
 • Opracowanie projektu usprawnień
 • Przygotowanie do wdrożenia zmian – opracowanie harmonogramu wdrożenia

 

ETAP 3 – wdrożenie

 • Spotkanie podsumowujące
 • Asysta i wsparcie konsultantów HSB w procesie wdrożenia działań (przy mocnym zaangażowaniu i współpracy Zarządu, kadry kierowniczej i działu HR)
+ KIEDY WARTO ZASTOSOWAĆ
 • Dynamiczny rozwój firmy
 • Wdrożenie nowej strategii biznesowej
 • Wdrożenie nowych technologii i/lub nowego produktu
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • Zmniejszony popyt na oferowane produkty/usługi (sezonowość oferty)
 • Fuzja i przejęcia
 • Przerosty zatrudnienia
 • Spowolnienie gospodarcze
+ KORZYŚCI Z WDROŻENIA

DLA PRACODAWCÓW

 • optymalizacja poziomu zatrudnienia
 • poprawa efektywnego wykorzystania czasu pracy
 • utworzenie zespołów zadaniowych
 • uprawnienie procesów wewnętrznych i zewnętrznych
 • dopasowanie zasobów
 • optymalizacja kosztów
 • możliwość konkurowania z innymi podmiotami w danej grupie strategicznej
 • wzrost wydajności

 

DLA PRACOWNIKÓW

 • efektywna praca w zespołach zadaniowych
 • dialog i dobre relacje z pracodawcą
 • rozwój osobisty
 • informacja zwrotna nt. efektów i jakości swojej pracy
 • możliwość zaplanowania ścieżki rozwoju