Efektywne wdrażanie zmian

Integracja dla firm

Szkolenie przygotowujące i uczące do wprowadzania zmian i zarządzania zmianą. Uczestnicy poznają psychologię zmiany, znaczenie auto-motywacji w sytuacji zmiany, sposoby komunikacji w zakresie zmiany oraz rodzaje konfliktów i warunki ich powstawania.

 • Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych.
 • Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zmian.
 • Przećwiczenie radzenia sobie z własnym oporem w celu wypracowania rozwiązania konfliktu, a nie udowadniania winy.
 • Prezentacja narzędzi pozwalających na skuteczne komunikowanie się podczas procesu zmian.
 • Przećwiczenie komunikowania trudnych decyzji wykorzystując dwustronny feedback w czasie zmian.
 • Przećwiczenie rozpoznawania i radzenia sobie z oporem podczas wdrażania zmian.
 • Nabycie wiedzy w zakresie auto-motywacji.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznych metod wprowadzania zmian
  oraz skutecznego przygotowania się do niej.
 • Nabycie wiedzy, jak sobie radzić z nieakceptowanymi zmianami, mając świadomość wpływu otoczenia zewnętrznego na zmiany organizacyjne.
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat przebiegu procesu zmiany indywidualnej.
 • Rozpoznawanie sytuacji konfliktowych wśród współpracowników, stosowanie odpowiednich narzędzi komunikacji w celu przepracowania konfliktu.
 • Odróżnianie zachowań i komunikatów zmierzających do eskalacji konfliktu, jak również jego przepracowania.
 • Podniesienie auto-motywacji i znalezienie własnego sposobu motywacji do zmiany.
+ Cele szkolenia
 • Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych.
 • Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zmian.
 • Przećwiczenie radzenia sobie z własnym oporem w celu wypracowania rozwiązania konfliktu, a nie udowadniania winy.
 • Prezentacja narzędzi pozwalających na skuteczne komunikowanie się podczas procesu zmian.
 • Przećwiczenie komunikowania trudnych decyzji wykorzystując dwustronny feedback w czasie zmian.
 • Przećwiczenie rozpoznawania i radzenia sobie z oporem podczas wdrażania zmian.
 • Nabycie wiedzy w zakresie auto-motywacji.
+ Korzyści szkolenia
 • Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznych metod wprowadzania zmian
  oraz skutecznego przygotowania się do niej.
 • Nabycie wiedzy, jak sobie radzić z nieakceptowanymi zmianami, mając świadomość wpływu otoczenia zewnętrznego na zmiany organizacyjne.
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat przebiegu procesu zmiany indywidualnej.
 • Rozpoznawanie sytuacji konfliktowych wśród współpracowników, stosowanie odpowiednich narzędzi komunikacji w celu przepracowania konfliktu.
 • Odróżnianie zachowań i komunikatów zmierzających do eskalacji konfliktu, jak również jego przepracowania.
 • Podniesienie auto-motywacji i znalezienie własnego sposobu motywacji do zmiany.