Dracula musi umrzeć… znowu

Development Center

Szkolenie ma charakter interaktywnego warsztatu. Taka formuła wspiera sprawne wdrożenie zdobytych umiejętności i wiedzy do codziennej pracy.

Stwarzamy uczestnikom warsztatu warunki do wejścia w role w poszczególnych zadaniach zespołowych, aby wszyscy mogli z jednakową wiedzą i umiejętnościami wykonać te zadania. Na ich podstawie doskonale można zaobserwować procesy komunikacyjne, umiejętność współpracy, poczucie współodpowiedzialności za zespół, motywacji.

W skutek kwaśnych deszczów w zamku Draculi pojawiły się trujące gazy, które ożywiły hrabiego.
Dracula chce odzyskać panowanie nad Londynem. Zadaniem zespołów uczestniczących  w treningu jest jak najszybsze zabicie Draculi tak, aby nawet nie zdążył opuścić swoich włości.

 • Usprawnienie przepływu informacji i komunikacji między pracownikami różnych zespołów/działów.
 • Podniesienie poziomu współpracy oraz integracji pracowników.
 • Umiejętność stosowania metod rozwiązywania problemu i brania odpowiedzialności za podjętą decyzję
 • Uczestnicy doświadczą pozytywnych efektów wspólnej pracy i zachowań promujących wartości firmy.
 • Poznanie narzędzi:
  – skutecznego rozwiązywania problemów
  – efektywnego zarządzania czasem
+ Cele szkolenia
 • Usprawnienie przepływu informacji i komunikacji między pracownikami różnych zespołów/działów.
 • Podniesienie poziomu współpracy oraz integracji pracowników.
 • Umiejętność stosowania metod rozwiązywania problemu i brania odpowiedzialności za podjętą decyzję
+ Korzyści ze szkolenia
 • Uczestnicy doświadczą pozytywnych efektów wspólnej pracy i zachowań promujących wartości firmy.
 • Poznanie narzędzi:
  – skutecznego rozwiązywania problemów
  – efektywnego zarządzania czasem