Daddyboom

WARSZTAT DLA OJCÓW.
Kiedy? Przed pójściem na urlop tacierzyński.

  • Uświadomienie uczestnikom ich roli i zdolności w roli ojców/ wzmocnienie.
  • Oswojenie ze zmianą związaną z rolą ojca.
  • Poznanie kluczowych zachowań w roli ojca.
  • Poznanie siebie jako „Ja w roli ojca”.
  • Przygotowanie indywidualnego planu na tacierzyństwo.
+ Cele warsztatu
  • Uświadomienie uczestnikom ich roli i zdolności w roli ojców/ wzmocnienie.
  • Oswojenie ze zmianą związaną z rolą ojca.
+ Korzyści z warsztatu
  • Poznanie kluczowych zachowań w roli ojca.
  • Poznanie siebie jako „Ja w roli ojca”.
  • Przygotowanie indywidualnego planu na tacierzyństwo.