Badanie kompetencji

Obszar badawczy to propozycja działań umożliwiających dokonanie diagnozy sytuacji na podstawie, zgromadzonych w rzetelny sposób, danych.

 

Badanie może zostać przeprowadzone wewnątrz organizacji i mieć za cel określenie poziomu satysfakcji pracowników, potrzeb szkoleniowych, efektywności podjętych działań rozwojowych czy standardów obsługi Klienta. Badania mogą również dotyczyć środowiska zewnętrznego organizacji i elementów tj. satysfakcji Klienta.

 

Wybór rodzaju badania zależy od jego celu – do czego mają zostać wykorzystane zgromadzone informacje.

Po przeprowadzeniu badania pracodawca otrzymuje cenne informacje na temat swoich pracowników ale ma możliwość wykonania badania również w trakcie procesu rekrutacji, tym samym sprawdza posiadane kompetencje kandydatów i może dokonać jak najlepszej decyzji.

Assessment Center

Nie realizujemy projektów, które są niezgodne z etyką biznesową.

 • Sprawdzenie poziomu wiedzy.
 • Diagnoza umiejętności pracownika oraz jego postawy.
 • Identyfikacja postawy względem stanowiska i wykonywanych obowiązków.
 • Znając poziom wiedzy można pogłębiać ją do oczekiwanego poziomu.
 • Rozwijanie umiejętności, które pozwolą na uzyskanie lepszych efektów pracy.
 • Poznanie poziomu kompetencji względem oczekiwań w firmie.
 • Możliwość dostosowania systemu motywacyjnego i rozwoju w firmie.
 • Diagnoza postawy pracownika oraz jego potencjału.
+ CELE BADANIA
 • Sprawdzenie poziomu wiedzy.
 • Diagnoza umiejętności pracownika oraz jego postawy.
 • Identyfikacja postawy względem stanowiska i wykonywanych obowiązków.
+ KORZYŚCI Z BADANIA
 • Znając poziom wiedzy można pogłębiać ją do oczekiwanego poziomu.
 • Rozwijanie umiejętności, które pozwolą na uzyskanie lepszych efektów pracy.
 • Poznanie poziomu kompetencji względem oczekiwań w firmie.
 • Możliwość dostosowania systemu motywacyjnego i rozwoju w firmie.
 • Diagnoza postawy pracownika oraz jego potencjału.