Badanie efektywności szkoleń

Proces pomiaru efektywności szkoleń polega na ocenie stopnia, w jakim szkolenia pracowników w organizacji przyczyniają się do osiągania przez nią celów biznesowych.

Nie realizujemy projektów, które są niezgodne z etyką biznesową.

Badanie efektywności szkoleń

Istnieje wiele sposobów mierzenia efektywności szkoleń, których dobór uwarunkowany jest sytuacją w badanym przedsiębiorstwie. Warto jednak pamiętać, że każda metodyka pomiaru może dawać różnego rodzaju informacje i jednocześnie wymaga zaangażowania określonych nakładów ze strony organizacji.

 • Diagnoza cyklu szkoleniowego w organizacji (od badania potrzeb szkoleniowych po ocenę efektywności) – udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak procesy te są obecnie realizowane
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron w obszarze szkoleń w organizacji
 • Ocena efektywności wytypowanych programów szkoleniowych przy wykorzystaniu adekwatnej do diagnozowanej sytuacji metody
 • Opracowanie zestawu rekomendacji dla firmy, a w szczególności prowadzonych przez nią działań szkoleniowych.
 • Informacje na temat mocnych i słabych stron funkcji personalnej
 • Informacje o efektach generowanych przez dział personalny
 • Informacje na temat poziomu zwrotności inwestycji w HR
 • Rekomendacje w kierunku doskonalenia funkcji personalnej w firmie
+ CZYM JEST BADANIE

Istnieje wiele sposobów mierzenia efektywności szkoleń, których dobór uwarunkowany jest sytuacją w badanym przedsiębiorstwie. Warto jednak pamiętać, że każda metodyka pomiaru może dawać różnego rodzaju informacje i jednocześnie wymaga zaangażowania określonych nakładów ze strony organizacji.

+ CELE BADANIA
 • Diagnoza cyklu szkoleniowego w organizacji (od badania potrzeb szkoleniowych po ocenę efektywności) – udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak procesy te są obecnie realizowane
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron w obszarze szkoleń w organizacji
 • Ocena efektywności wytypowanych programów szkoleniowych przy wykorzystaniu adekwatnej do diagnozowanej sytuacji metody
 • Opracowanie zestawu rekomendacji dla firmy, a w szczególności prowadzonych przez nią działań szkoleniowych.
+ KORZYŚCI Z BADANIA
 • Informacje na temat mocnych i słabych stron funkcji personalnej
 • Informacje o efektach generowanych przez dział personalny
 • Informacje na temat poziomu zwrotności inwestycji w HR
 • Rekomendacje w kierunku doskonalenia funkcji personalnej w firmie