Ocena pracownika i system ocen

OPIS SZKOLENIA

Human Solutions for Business HSB- Ocena pracownika i system ocenWażnym narzędziem w zarządzaniu ludźmi jest przeprowadzenie ocen okresowych pracowników. To narzędzie pozwala na pozyskanie informacji wpływających na organizację całej firmy. Oceny okresowe pozwolą na pokazanie pracownikom, jakie zachowania, postawy i działania są akceptowane przez firmę. Przełożeni w tym momencie zyskują wiedzę o potencjale zawodowym pracowników, możliwości rozwoju, zdolności do podejmowania decyzji o osiąganych przez podwładnych efektach pracy, stopniu, jakości i terminowości realizacji powierzonych zadań, umiejętności organizacji pracy i samodzielności.

CELE SZKOLENIA
  • Przygotowanie rozmowy oceniającej.
  • Skuteczne prowadzenie rozmów oceniających zgodnych z procedurami
    i kulturą organizacyjną firmy.
  • Profesjonalne stosowanie narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia okresowych ocen pracowniczych.
  • Świadomej motywacji oraz zwiększania zaangażowania swoich podwładnych poprzez wykorzystanie rozmowy oceniającej.
  • Stosowania rozmów w celu rozwoju swoich pracowników.
  • Poprawnego, motywującego udzielania informacji zwrotnej, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej.
  • Skuteczna komunikacja oraz technik aktywnego słuchania.
  • Eliminacja błędów, jakie często popełnia się w trakcie dokonywania oceny pracowników.
ZADAJ PYTANIE NASZEMU KONSULTANTOWI
m. +48 512 985 876

web: www.hsforb.pl